Stadscykling för barn

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet söker cykellotsar till vår aktivitet Stadscykling för barn   Vill du engagera dig för barns cykling? Cykelfrämjandet i Göteborg satsar i år på att genomföra cykelturer för barn i … Läs mer

Bygg fler broar över älven!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet välkomnar planerna på att bygga en cykelbro över älven vid Stenpiren och en förbindelse mellan Stigberget och Lindholmen. Att överbrygga barriärer och korta avstånden är helt nödvändigt för att … Läs mer