Stöd Frihet på cykel


Vill du stödja vårt arbete? Fantastiskt, du behövs! 

 

” Att lära sig cykla innebär också att rummet vidgas och världen blir större, såväl bildligt som bokstavligt. Det är förenat med många känslor och upplevelser: det är glädje, lycka och stolthet, det är upplevelser av oberoende och självständighet, det är frihet på cykel.” – Charlotte Hagström

Image

Forskaren Charlotte Hagström sammanfattar vad kursen handlar om i sin studie: Att balansera på två hjul- en etnologisk undersökning av cykelkurser för vuxna inom projektet Frihet på cykel.


Om projektet


Cykelfrämjandet tycker att det är en självklarhet att alla – stora som små – ska få chansen att lära sig cykla. Under vår verksamhet Frihet på cykel anordnar vi därför cykelkurser för nybörjare runt om i landet.  

Att lära sig cykla kan bidra till att öka egenmakten genom att bli mer anställningsbar och mer självständig. Förmågan att kunna cykla leder till att nya möjligheter öppnas. Det gäller både på arbetsmarknaden, där till exempel hemtjänsten ofta ställer krav på att personalen måste kunna cykla, och på fritiden där cykeln gör det möjligt att snabbare och enklare röra sig över större områden utan att vara beroende av andra. Som ytterligare positiv inverkan bidrar cykel som transportmedel till en renare miljö och en hälsosam livsstil. För samhället innebär varje ny person som lär sig cykla ytterligare ett steg mot en hållbarare och mer attraktiv miljö.   

Att kunna cykla ses som närmast självklart i Sverige. Den som inte kan avviker från normen och från föreställningen om vilka kunskaper och kompetenser en vuxen människa förväntas ha. Att inte kunna cykla blir också ett problem för individen som riskerar att begränsas och utestängas. Vi vill vara en del av inkluderingen och frihet, vill du? 


Olika sätt att stödja

Ni som samarbetspartner har flera sätt att stödja projektet! Ni kan till exempel:

  • Stödja den lokala verksamheten med ett ekonomiskt bidrag 
  • Stödja oss genom sponsring av hjälmar, cyklar eller annat material 
  • Köpa en föreläsning av oss där intäkten går direkt till projektet 
  • Era anställda kan bidra med volontärtid 

Kontakta oss gärna för att diskutera hur just ni skulle kunna stödja oss!