Miljö, hälsa, ekonomi
(under konstruktion)Cykling & hälsa

Att cykla är en investering i din hälsa. Du får bättre kondition, ökar förbränningen och stimulerar dessutom andningen, musklerna och balansen på ett skonsamt men effektivt sätt. Skaderisken är mycket liten och du kan cykla året runt.

Läs mer!


Cykling & miljö

En ökad cykelanvändning skapar bättre förutsättningar för en tystare, vackrare och mera levande stadsbild. Därför är det viktigt att människor i så stor utsträckning som möjligt använder färdmedel som inte belastar miljön ytterligare. 

 Läs mer!


Cykling & Ekonomi

Varje krona som satsas på cykling ger
9 kronor tillbaka i form av bättre folkhälsa.

 Läs mer!