Yttrande inför stadsmiljönämndens möte 2024-05-17

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet i Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet den 17 maj 2024:

Handling 07. Yrkande från Centerpartiet avseende Förändring av strukturen för taxor för parkeringsavgift

Cykel, gång och stadsliv bör uppmuntras, särskilt i stadens centrala delar. Därför bör avgifterna för besöksparkering inte ständigt sänkas med hjälp av inflationen, utan indexregleras på samma sätt som boendeparkering. Från vilket år är inte vår sak att bedöma, men det bör ha effekten att gynna mer hållbara resesätt. Särskild hänsyn till dem som drabbas allra hårdast bör inte lösas med generella lättnader som tar bort effekten mot ökad hållbarhet.

● Cykelfrämjandet föreslår att nämnden godkänner indexuppräkning av avgifter för besöksparkering.

Handling 13. Svar på remiss gällande förslag på Göteborgs Stads åtgärdsplan för partiklar (PM10) 2025–2030

Cykelfrämjandet anser att förvaltningens förslag till ändrade formuleringar är viktiga. Vi ska inte bara fortsätta, utan accelerera och prioritera genomförandet av åtgärder för att främja cykel och gång. Och vi ska inte ge upp ambitionen om tredubblat cyklande bara för att det troligen inte kan uppnås 2025 med stadens nuvarande arbetssätt.

● Cykelfrämjandet föreslår att nämnden ställer sig bakom dessa ändringsförslag.

— Cykelfrämjandet i Göteborg

Dela!