Medlemsförmåner

Vi skapar förändring

Cykelfrämjandet arbete sker i det lokala och det globala. Genom våra medlemmar, vår verksamhet och projekt och genom politisk påverkan från kommunal, regional, nationell till internationell nivå skapar vi förändring. Vi har redan åstadkommit mycket på det politiska området men behöver ditt stöd och engagemang för att åstadkomma ännu mer.

Välkommen även du att engagera dig i vår verksamhet!

AKTIVITETER OCH NÄTVERK

Som medlem är du välkommen att delta i cykelturer och övriga aktiviteter, se respektive lokalkretssida för kalender. Vi anordnar också den årliga Cykelturveckan – CTV. Utöver det driver vi politisk påverkan för att skapa ett bättre cykelsamhälle.

TIDNINGEN CYKLING

Cykelfrämjandets fullmatade medlemstidning hem i brevlådan. Utkommer med fyra nummer per år. Läs mer om tidningen Cykling här.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING när du cyklar

Ersättning för personskador, tand- och läkarkostnader, glasögon och kläder. Ingen självrisk. Försäkring via Solid försäkring/Chubb. Läs mer här

Information och försäkringsvillkor finns som PDF på Solids webbsida.