Medlemsförmåner

Cykelfrämjandets arbete sker i det lokala och det globala. Genom våra medlemmar och vår verksamhet liksom genom politisk påverkan från kommunal till nationell nivå  skapar vi förändring. Vi har redan åstadkommit mycket men vi behöver ditt stöd och engagemang för att åstadkomma ännu mer. Välkommen att engagera dig!

AKTIVITETER OCH NÄTVERK

Som medlem är du välkommen att delta i cykelturer och övriga aktiviteter, se respektive lokalkrets kalender. Vi anordnar också den årliga Cykelturveckan – CTV. Utöver det driver vi politisk påverkan för att skapa ett bättre cykelsamhälle.

TIDNINGEN CYKLING

Cykelfrämjandets fullmatade medlemstidning hem i brevlådan. Utkommer med fyra nummer per år. Läs mer om tidningen Cykling här.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING när du cyklar

Försäkring via Folksam. Läs mer här.

Fullständiga försäkringsvillkor hittar du här