Medlemsförmåner

Genom våra medlemmar och vår verksamhet liksom genom politisk påverkan från kommunal till nationell nivå  skapar vi förändring. Vi behöver ditt stöd och engagemang, välkommen som medlem!

Du får:

TIDNINGEN CYKLING

Cykelfrämjandets fullmatade medlemstidning hem i brevlådan Läs tidningen Cykling här.

FÖRSÄKRING

Olycksfallsförsäkring när du cyklar, via Folksam.
Fullständiga försäkringsvillkor hittar du här

tillgång till AKTIVITETER OCH NÄTVERK

Som medlem är du välkommen att delta i cykelturer och övriga aktiviteter, se respektive lokalkrets kalender. Utöver det driver vi politisk påverkan för att skapa ett bättre cykelsamhälle.