Cykelfrämjandets yttrande till SMN 2024-06-13

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet i Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet den 13 juni 2024:

Handling – 06. Information angående pilotområde cykel

Vi är väldigt glada över att se det positiva resultatet från de första åtgärderna i Pilotområde cykel, och ser fram emot att föreslagna men ännu ej genomförda åtgärder blir verklighet. Vi hoppas att de positiva resultaten kan bädda för att snabba på processen, och göra hela stadsdelen tillgänglig för cyklister i alla åldrar. Våra föreslagna åtgärder från 2022 går att läsa på hemsidan. Slutligen vill vi också uppmuntra till fortsatta satsningar av den här typen på fler platser i staden.

Handling – 16. Yrkande från Centerpartiet angående revidering av teknisk handbok 2024-05-17

Göteborg behöver en trafikmiljö för 2000-talet. Vi anser att den nuvarande revisionen av Teknisk handbok bygger på många utdaterade principer för stadsplanering. Därför ställer vi oss bakom yrkandet i sin helhet, och vill särskilt betona vikten av att både se över designfilosofi och att basera stadens utformning på mål i stället för prognoser. Designguide för Smarta Gator utgår från människors behov och främjar en stadsutveckling som vi tycker är positiv för en levande stad.

  • Cykelfrämjandet i Göteborg förespråkar att nämnden bifaller yrkandet.

Dela!