Företagssamarbeten

Vi gör Sverige till en verklig cykelnation – tillsammans!

Cykelfrämjandets vision är att fler ska cykla mer året om. Cyklingen ökar kraftigt. Det är bra eftersom cykeln är viktig både i omställningen till ett hållbart samhälle och för bättre folkhälsa. Men det finns mycket kvar att göra. I arbetet för ett cykelvänligare Sverige har ni som företag en mycket viktig roll att spela. Samarbeten med företag och aktörer som delar vår vision om en mer aktiv och hållbar livsstil ger oss både kraft och röst att förändra. Bli en del av cykelgemenskapen och driv utvecklingen framåt.


Så kan ditt företag bidra till ett cykelvänligare Sverige:Image

Vi samarbetar med föreningar och företag i syfte att sprida kunskap om cyklingens fördelar.

Image

Nu kan ditt företag göra skillnad. Ge en företagsgåva och hjälp oss att göra Sverige cykelvänligt.
Image

Cykelfrämjandet vill samarbeta med företag som delar våra visioner. Det finns olika nivåer på samarbeten. Välj det som passar ditt företag bäst. 


Våra företagssamarbeten


Image

HÖVDING


"Hövding vill att fler ska välja cykeln som transportmedel och att fler ska cykla säkert. Båda sakerna går hand i hand med Cykelfrämjandets vision som vi stöttar. Vi vill hjälpa till att öka medvetenheten kring vad insatser som främjar cyklism kan bidra med för samhället som helhet."


Image

ATRIUM LJUNgBERG


"Cykelfrämjandet och Atrium Ljungberg delar samma intresse i att främja rörelse och aktivitet och inte minst, att möjliggöra hållbara transporter. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete som är ett viktigt steg i arbetet mot vår vision – alla vill leva i vår stad!"

Image

EDGE


"Edge gestaltar och formar framtidens städer, infrastruktur och landskap – för ökad livskvalitet där människor vill och kan vistas ute. Vi stöttar Cykelfrämjandets vision och betonar vikten av cykling som en av samtidens viktigaste kärnfrågor i strävan efter ett hållbart samhälle. Tillsammans får vi människor att komma ut!”

Image

smartsand


"Smartsand har sedan 2013 skyddat tusentals cyklar genom stöldskyddsmärkning. Nu tar vi ytterligare ett steg i att minska cykelstölderna genom att stötta Cykelfrämjandet och deras vision om ett cykelvänligare samhälle. Tillsammans gör vi det smidigt, tryggt och roligt att cykla mer!"

Image

SIEGEL group


"Siegel och Cykelhotellet Ohoby i Malmö har med hjälp av Cykelfrämjandet utvecklat Sveriges första bilparkeringsfria bostadshus och hotell. Ohboy i Malmö byggdes 2015-2017 och har hotellrum med egna cykelparkeringsplatser, gröna balkonger och stadsdelens lummigaste gaturum. Precis som Cykelfrämjandet brinner vi på Siegel för klimatsmart mobilitet, gröna lösningar och stadsplanering som gynnar social samvaro."Image

zipforce


"Zipforce vill tillsammans med Cykelfrämjandet verka för en mer hållbar elektrifiering av befintliga cyklar i Sverige. Vår vision är att ge redan existerande cyklar ett nytt liv - något som gynnar vår gemensamma miljö. Vi brinner för smarta lösningar och därför stöttar vi Cykelfrämjandet!"
För frågor om företagssamarbeten kontakta: