Inspirations­föreläsning och workshop

Cykelfrämjandet jobbar för bättre villkor för alla som cyklar. Behöver din arbetsplats eller organisation lite inspiration och cykelpepp? Hör av er till oss för att boka en föreläsning eller workshop på plats eller via webben! Vi kan erbjuda föreläsningar och workshoppar inom bland annat följande.


Image

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING MED FOKUS PÅ CYKLING

Hur kan kommuner och andra aktörer jobba för att främja cykling? Hur kan kommuner jobba vidare med cykelfrågor utifrån resultaten i vår nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern respektive benchmarkingstudien Kommunvelometern? Intresserade av andra cykelplaneringföreläsningar? Skicka förfrågan.

Kontakt:
Isabella Thöger
isabella.thoger@cykelframjandet.se

Image

CYKLING FÖR ALLA

Att kunna cykla är inte en självklarhet och att i vuxen ålder lära sig ta sig fram på två hjul är många gånger en större utmaning än att lära sig som barn. Men det är inte omöjligt! Vi berättar om vår cykelkursverksamhet Frihet på cykel, med utgångspunkt i den otroliga potential som finns i cykling.

Kontakt:
Annika Piirimets
annika.piirimets@cykelframjandet.se

Image

MOUNTAINBIKE/STIGCYKLING

Mountainbike, MTB eller stigcykling är namn på den snabbast växande formen av friluftsliv just nu. Var kommer stigcyklingen ifrån, hur ser den ut idag och vart är den på väg? Vad är det egentligen som lockar den stora majoritet som inte tävlar utan bara cyklar på stigar i skogen? Hur skapas de bästa förutsättningarna? Vi klargör gärna!

Kontakt: 
Hugo Röjgård
hugo.rojgard@cykelframjandet.se

Image

STÖD ATT BYGGA HÅLLBARA REKREATIONSLEDER

Vi vägleder och utbildar kommuner, regioner och andra aktörer i planering och anläggning av hållbara leder i naturen för alla typer av friluftsaktiviteter.

Kontakt:
Fredric Piper
073-515 32 40
fredric.piper@cykelframjandet.se

Image

ALLEMANSRÄTTEN OCH CYKELN

Vad säger allemansrätten om cykling som friluftsaktivitet? Hur kan man minska konfliktytorna mellan olika grupper som vistas i naturen? Vi hjälper till att reda ut vad som gäller och hur vi kan samsas om vår natur.

Kontakt:
Fredric Piper
073-515 32 40
fredric.piper@cykelframjandet.se