CF yttranden inför SMN-mötet 2023-02-02

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 2 februari 2023.

Handling 10 och 11: Göteborgsförslag 5327 och 12694 om cykelstråk längs med Älvstranden och Nya Varvet

Vi är positiva till de två Göteborgsförslagen, men staden planerar redan att bygga en pendlingscykelbana i området, från Stigbergstorget till Saltholmen. Vi menar att främsta prioritet bör vara att genomföra stadens befintliga planer för cykelinfrastruktur, framförallt utbyggnad av pendlingscykelnätet och de centrala delarna av staden. Detta eftersom det ger mest nytta för att öka användningen av cykel som transportmedel.

 

Cykelfrämjandet Göteborg i januari 2023

Dela!