Ja tack,

jag vill bli medlem i Cykelfrämjandet och stödja föreningens arbete för en bättre cykelmiljö i Sverige. Dessutom tar jag del av alla medlemsförmåner, som gäller så fort jag har betalat medlemsavgiften.

Det finns 3 olika medlemskapsformer:

HuvudmedlemStandard medlemskap för dig som är över 26 år och inte har ett familjemedlem som redan är medlem. Du betalar 275 kr/år.
FamiljemedlemRabatterat medlemskap ifall en annan familjemedlem som bor på samma adress redan är medlem i Cykelfrämjandet. Du betalar 75 kr/år.
Du betalar max för 3 familjemedlemmar, övriga är med gratis – så avgiften för en familj på samma adress blir max 500kr/år.
Ungdomsmedlem
(t.o.m. 26 år)
Medlemskap för dig t.o.m. 26 år. Du betalar 100 kr/år t.o.m. det året du fyller 26 år.


Vi håller på att byta medlemssystem. Fram tills det är färdigt kan du inte anmäla dig som medlem på via hemsidan. Maila istället till [email protected]


Personsuppgiftslagen (PUL)
Persondatalagen kräver ett medgivande från varje medlem för att medlemsuppgifterna skall få registreras och databehandlas. Vid inbetalning av medlemsavgift kommer det att uppfattas som ett godkännande för registrering. Medlemsinformationen kommer endast att användas för intern medlemskommunikation och inte lämnas ut för kommersiella ändamål.