Samhällsplanering


Image

Svenska cykelstäder

Svenska Cykelstäder utgörs av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Målsättningen är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för dem som cyklar och att höja cyklingens status hos aktörer inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå. Svenska Cykelstäder är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan. Cykelfrämjandet tillhandahåller Svenska Cykelstäders kanslitjänster.

Läs mer!

Image

KOMMUNVELOMETERN

Kommunvelometern är en nationell granskning och jämförelse av kommuners arbete med cykelfrågor. Kommunerna som deltar får en rapport om kommunens nuläge samt konkreta rekommendationer.

Läs mer!

Image

Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en nationell nöjdhetsundersökning där alla cyklande i Sverige har möjlighet att tycka till om cykelförutsättningarna där de bor.

Läs mer!

Image

Cykelvägsanalys

Image

EU-PROJEKTET HEAT

EU-projekt HEAT handlar om att förbättra medborgardialogerna i samhällsplanering och främja användningen av ett verktyg för att beräkna samhällsekonomiska vinster av investeringar inom cykelinfrastruktur.

Läs mer!