Samhällsplanering


Image

Svenska Cykelstäder utgörs av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling.

Image

Kommunvelometern är en nationell granskning och jämförelse av kommuners arbete med cykelfrågor. Kommunerna som deltar får en rapport om kommunens nuläge samt konkreta rekommendationer.

Image

Varje år sker ett antal trafikolyckor mellan cyklister och högersvängande lastbilar där cyklister skadas allvarligt eller omkommer. Cykelfrämjandet har kartlagt problematiken och tagit fram möjliga åtgärder för att höja trafiksäkerheten för cyklister.

Image

Cykelvägsanalys är ett av Cykelfrämjandets senaste projekt. Idén är att med hjälp av en enkel handbok och checklista undersöka de viktigaste cykelvägarna i en kommun. Målet är att skapa samtal mellan cyklister, planerare och beslutsfattare och få till bättre cykelinfrastruktur.

Image

Cyklistvelometern är en nationell nöjdhetsundersökning där alla cyklande i Sverige har möjlighet att tycka till om cykelförutsättningarna där de bor.

Image

EU-projekt HEAT handlar om att förbättra medborgardialogerna i samhällsplanering och främja användningen av ett verktyg för att beräkna samhällsekonomiska vinster av investeringar inom cykelinfrastruktur.