Cykelturism


Image

Cykelturbiblioteket

Cykelfrämjandets digitala cykelturbibliotek är utformat för att sprida cykelglädje till alla och få fler att ta cykeln ut i naturen och till olika besöksmål i Sverige. 

Läs mer!

Image

TBSBR

Trans Baltic Sea Bicycle Route är ett samarbetsprojekt för att utveckla en cykelturistled mellan Stockholm och St. Petersburg, tvärs över Östersjön.


Läs mer!

Image

Samverkan och kunskapsutbyte inom cykelturism

Projektet "Cykling till och i naturen för alla åldrar“ är ett projekt för ökad samverkan och kunskapsutbyte för aktörer som utvecklar och driver cykelturism i Sverige.

 Läs mer!

Image

CYKELTURVECKAN

Cykelturveckan (CTV) är Cykelfrämjandets klimatsmarta sommarevenemang som varje år lockar till sig hundratals cykelsugna deltagare. 

 Läs mer!

Image

CYKELSPÅRET YSTAD-HAPARANDA

Cykelspåret är en populär cykelled längs Sveriges ostkust som sträcker sig över 250 mil, mellan Ystad och Haparanda. Cykelfrämjandet tillhandahåller en uppskattad guide med karta, text och bild.

Cykelspåret längs ostkusten kan beställas via: Kartbutiken.se.

Image

BIKE ACROSS THE BALTIC

Bike Across the Baltic (BAB) syftar till att utveckla cykelleden EuroVelo 10 som går genom alla nio länder i Östersjöregionen. Cykelfrämjandet är projektets svenska partner som samordnar arbetet med svenska aktörer. 

Läs mer!