Yttrande inför TN:s möte 2021-06-17

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandets göteborgskrets vill lämna nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden inför sammanträde 17 juni 2021. Samma text finns som PDF här. Handling – 10 Genomförandestudie (GFS) Centralen Handling – 11 … Läs mer

Yttrande inför TN:s möte 2021-05-27

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandets göteborgskrets har lämnat nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden inför sammanträde 27 maj 2021. Handling – 9. Genomförandestudie (GFS) Centralen Kvartersplanering riskerar att göra centralenområdet till en monumental barriär … Läs mer

Yttrande inför TNs möte 2021-04-23

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandets göteborgskrets har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i Trafiknämnden angående sammanträde 23 april 2021. Handling 19 Svar på yrkande från (MP), (V) och (S) om snöröjning för cykelframkomlighet Bra … Läs mer

Stadscykling för barn

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet söker cykellotsar till vår aktivitet Stadscykling för barn   Vill du engagera dig för barns cykling? Cykelfrämjandet i Göteborg satsar i år på att genomföra cykelturer för barn i … Läs mer