Yttrande inför SMN 2023-10-26

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 26 oktober 2023. H15 Inriktningsbeslut för Södra vägen, Nya Allén – Engelbrektsgatan Vi stödjer inriktningsbeslutet till fullo, av … Läs mer

Yttrande inför SMN 2023-09-21

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöterna i Stadsmiljönämnden inför sammanträdet 21 september 2023: Då flera handlingar till SMN-möte 2023-09-21 ännu inte var publicerade på söndagen, kan vi inte … Läs mer

Yttrande inför SMN 2023-08-24

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 24 augusti 2023. 2023-09-10: Uppdaterat med nämndens beslut   Handling – 7 Inriktningsbeslut för Södra vägen, Nya Allén … Läs mer

Utfärder hösten 2023

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Nedan kan du ladda ned utfärdsprogrammet med alla höstens utfärder samt vår cykelorientering. Kommande utfärder syns även på göteborgskretsens framsida om man bläddrar ner lite. Utfärderna är 5-43 kilometer långa. … Läs mer

Yttrande Linnéplatsen spårväg

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har lämnat nedanstående synpunkter till exploateringsförvaltningen och ledamöter i exploateringsnämnden inför kommande behandlingar. Yttrandet finns även som pdf. Enligt Göteborgs stads trafik- och miljömål är cykel det trafikslag … Läs mer

Yttrande inför SMN 2023-06-15

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 15 juni 2023. 2023-07-02: Uppdaterat med nämndens beslut Då handlingar till SMN-möte 2023-06-15 ännu inte var publicerade på … Läs mer