49:e Säröleden

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Motionscykellopp för hela familjen 50 km Söndagen den 27 augusti 2023   Start på grusplanen före entrén till Slottsskogsvallen. Gemensam start kl. 9.30. Efteranmälan och start t.o.m. 10.30. Gratis cykelservice … Läs mer

Yttrande inför SMN 2023-04-28

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 28 april 2023.   Ärende 5 –  Yrkande angående uppskalning av pilotområde cykel Vi stödjer yrkandet och ser … Läs mer

Årsmöteshandlingar

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG Förslag till dagordning vid årsmöte lördagen den 1 april 2023 §1. Årsmötets öppnande §2. Justering av röstlängd §3. Frågan om mötet är i laga ordning utlyst §4. … Läs mer

CF yttranden inför SMN-mötet 2023-03-30

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 30 mars 2023. Vi kan inte lämna något vanligt yttrande inför detta sammanträde p.g.a. att handlingarna ännu inte … Läs mer

Årsmöte 2023

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Lördagen den 1a april 2023 är det dags för kretsföreningens årsmöte. Det är den lokala kretsens högsta beslutande organ och det tillfälle då t ex styrelse för det kommande verksamhetsåret … Läs mer

Protokoll årsmöte 2022

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandets göteborgskrets höll årsmöte för år 2022 den 9 april 2022 i lokal på Linnéplatsen 6. Protokollet från årsmötet kan laddas ned här: Protokoll för årsmöte i Cykelfrämjandets göteborgskrets 2022

Utfärder våren 2023

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Nedan kan du ladda ned utfärdsprogrammet med alla vårens utfärder samt vår cykelorientering. Kommande utfärder syns även på göteborgskretsens framsida om man bläddrar ner lite. Utfärderna är 4-35 kilometer långa. … Läs mer

CF yttranden inför SMN-mötet 2023-02-24

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 24 februari 2023. Handling – 7 Budget/verksamhetsplan 2022 stadsmiljönämnden Gällande upprustning av kanalmurarna har vi delat förvaltningens slutsats … Läs mer

CF yttranden inför SMN-mötet 2023-02-02

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 2 februari 2023. Handling 10 och 11: Göteborgsförslag 5327 och 12694 om cykelstråk längs med Älvstranden och Nya … Läs mer