Stigcykling och hållbara leder

Cykelfrämjandet ska visa vägen
med hållbara leder till friluftsaktiviteter

Stigar och leder i Sverige är idag ofta blöta, branta, mörka, och ohållbara. För att förbättra förutsättningar för Sveriges cyklister, vandrare, terränglöpare och andra som vistas i naturen vill vi sprida kunskap om planeringen och skapandet av hållbara stigar och leder. Att satsa på nya hållbara leder i naturen kommer att göra skogen mer tillgänglig för äldre, barn, funktionsnedsatta samt andra grupper som inte är vana att ta del av friluftsaktiviteter i naturen.  

Syftet med projektet

Beståndet av stigar och leder i Sveriges naturområden som nyttjas av friluftsutövare såsom vandrare, cyklister osv är oftast bristfälliga och ohållbara. Leder som är ett arv från ett brukssamhälle är inte alltid optimalt placerade för att tåla en större besöksmängd och är inte särskilt lämpliga som rekreationsleder.  Välplanerade och anlagda leder däremot kan vara hållbara genom att de bidrar minskat slitage utan att förvanska naturupplevelsen för besökare.

Bakgrund

Under genomförandet av projektet “MTB Samarbetssatsning” har vi upplevt att många deltagare, trots expertis i samordning av friluftsliv, saknar förståelse för de förutsättningar som krävs för att vandrings- och cykelleder i naturen ska vara hållbara. Avsaknaden av denna kunskap har lett till många felsatsningar såsom grusning och spångbygge som ett försök att minska slitage och erosion på leder. I värsta fall förbjuds vissa aktiviteter i ett försök att sätta stopp för slitage som egentligen skulle kunna förhindras med omdragning eller bättre planering och anläggning av leder.

Cykelorgansiationer har historisk sett ansvarat för utveckling av infrastruktur som gynnar inte bara cyklister men allmänheten generellt. De första lobbyorganisationer som verkade för asfalterade vägar var cykelorganisationer, och organisationer såsom IMBA och Sustainable Trails Coalition som idag har som mål att ordna hållbara stigar och leder för friluftsaktiviteter.

Detta projekt ska sprida kunskap om planering och anläggning av hållbara stigar och leder, skapa ett utvärderingssystem för att betygsätta en leds hållbarhet, och undersöka möjligheter att samarbeta med andra aktörer både i Sverige och i grannländer. Vi vill informera beslutsfattare, friluftssamordnare, och förvaltare av naturområden dels om de fördelar som uppnås genom hållbara stigar och leder, dels om planering och anläggning av leder.

Genomförande

Detta projekt kommer att sprida information genom att ordna konferenser, dela ut tryckt material, skapa allianser med andra organisationer och skapa ett certifieringsprogram som försäkrar att informationen som sprids appliceras i de berörda områdena.

Genom att planera ett antal konferenser och andra tillfällen till möten med friluftssamordnare, förvaltare av naturområden, markägare och andra berörda aktörer kommer vi att sprida kunskap om hållbara leder och informera om best-practices från andra delar av världen. Dessa möten kommer att äga rum med geografisk spridning för att nå ut till större delen av landet.

Utöver informationsspridning till berörda lokala aktörer vill vi skapa en gemensam plattform med andra friluftsorganisationer såsom Friluftsfrämjandet, Scouterna, STF osv samt ett samarbete med kollegor i grannländer som har liknande förutsättningar för friluftsliv. Genom samarbete med andra organisationer kommer vi att ökar projektets integritet och få kontakter och nätverk som kan förverkliga målet att bistå Sverige med ett sammanhållet och hållbart stig- och lednätverk.

För att försäkra att markförvaltare och markägare förverkligar dessa hållbarhetsmålen vill vi lansera ett certifieringsprogram för hållbara leder, där ansvariga kommer att kunna söka ett “Hållbara leder” certifikat genom att uppfylla några krav på långsiktig planering och underhåll. Detta certifieringsprogram kommer att på sikt kunna låta flera friluftslivsorganisationer samarbeta kring satsningen som i förlängningen kan bli en tvär-nordisk satsning.

Förväntade effekter

– Ökad kännedom om begreppet hållbarhet när det gäller stigar och leder, och de förutsättningar som krävs för dessa.

– Att infrastrukturen för besökarna till naturområden granskas och att förslag på förbättringar ges.

– En injektion av inspiration och initiativförmåga för den hållbara regionala turismen, främst i mindre samhällen längs med lederna.

– Ökat intresse från entreprenörer i närheten av naturområden att investera i turistvänliga faciliteter och för att ordna aktiviteter för besökare på cykel och till fots.

– En ökning av antalet barn, ungdomar och familjer som väljer att spendera tid i naturen antigen till fots eller på två hjul.

– Att skapa ökad möjlighet för fysisk aktivitet och tillgängliggöra kulturellt utbyte och tillgång till det svenska kulturlandskapet.

Vid frågor kontakta projektledaren Hans Stoops på [email protected]