Stigcykling

Cykelfrämjandet har under snart 10 år arbetet aktivt för att även stärka cyklisternas möjligheter att njuta av naturen på cykel. On The Trail är vårt övergripande arbete i att verka för mer, bättre och mer hållbar cykling där vägen tar slut. Vi driver ett stort antal projekt som främjar cykling på stig och är nationell medlemsorganisation i IMBA Europé.

Stigcyklingens 5 spelregler - ett samarbete för stigcykling


Att cykla i skog och mark ingår i allemansrätten, men du får inte cykla hur som helst. Stigcyklingens 5 spelregler är en grund för ett bra klimat ute på våra stigar och leder. Då vi stigcyklister ofta rör oss snabbare än andra ställer det extra höga krav på oss att vi visar gott omdöme ute på stigarna för att visa hänsyn även till dem som är lite skeptiska till vår närvaro där. Vi har i samarbete med Happyride.se tagit fram 5 spelregler för stigcykling i syfte att utbilda, informera och inspirera stigcyklister i alla åldrar och stadier i livet. PDF:erna får användas fritt till att trycka upp fysiska skyltar eller användas på hemsidor, sociala medier eller liknande. Spelreglerna får även klistras in i er egen grafiska profil men ange gärna källan.


Image

Satsning på hållbara leder

Cykelfrämjandet stödjer kommuner och regioner i planering och anläggning av hållbara leder i naturen. Fokus ligger på tätortsnära och välbesökta områden i behov av åtgärder.

Läs mer!

Image

projekt allemansrätten

Cykelfrämjandet har med stöd av Naturvårdsverket arbetat med en kampanj som heter Folk:Hälsa. Kampanjen syftar till att att sprida kunskap samt öka förståelsen om allemansrätten. Fokus ligger även på att klargöra hur allemansrätten förhåller sig till cyklister.

Läs mer!

Barn på grusväg i skog. Stigcykling for barn & unga med NPF

STIGCYKLING FÖR UNGA MED NPF

Cykelfrämjandet vill ge barn och unga med NPF chansen att hitta en ny form av fysisk aktivitet och naturupplevelse i stigcykling. Målsättningen är att många fortsätter att cykla regelbundet för då finns stora hälsovinster att göra.

Läs mer!


Image

Mountainbike - en handbok

Denna handbok ger dig en introduktion till sporten och friluftsaktiviteten mountainbike eller som den också beskrivs, stigcykling. Innehåll: historia, cykeltyper, allemansrätten, vad en behöver tänka på vid arbete med ledutveckling samt en presentation av några av Sveriges främsta cyklister.

Läs mer!

Logotyp - Cykla i fjällen

Cykla i fjällen

Med en större förståelse om fjällens djur, natur och väder kan cykelturen planeras bättre, bli säkrare och mer hållbar. Cykla i fjällen är både en webbplats och en tryckt broschyr som går att beställa.

Läs mer!

Logotyp - Beyond Horizons

Beyon Horizons

"Beyond Horizons" är ett eu-projekt som handlar om att sänka trösklarna till friluftslivet för unga. Fokus ligger på unga individer som på olika sätt och i varierande grad befinner sig i socialt utanförskap.

Läs mer!

Att utveckla leder för mountainbike


På uppdrag av Tillväxtverket har vi kartlagt arbetet med leder för mountainbike runt om i Sverige. Denna rapport är framtagen för kommuner, regioner, destinationer och föreningar som vill skapa publikt tillgängliga mountainbikeleder som del av det ledbaserade friluftslivet eller som del av destinationsbyggen. Rapporten sammanställer praxis och kunskap insamlad bland landets aktiva aktörer. Den ger tips på tillvägagångsätt i väntan på att ett nationellt ramverk liknande det som finns för vandring. Rapporten fokuserar på områdena organisering, fysiska leden, säkerhet, kommunikation, upplevelser och betallösningar.

Lär av andra om MTB-leder

Intresset för att cykla mountainbike i naturen växer sig allt starkare, likaså intresset för att bygga nya mountainbike-leder. Här delar aktörer i Dalarna, Göteborg och Järvsö med sig av konkreta tips.


Image

Biking Dalarna – en satsning på mbt-cykling sedan 2010

Dalarna är en av de regioner i Sverige som satsat stort på att främja mountainbikecykling. Konceptet heter Biking Dalarna.

Läs mer!


Image

Göteborgs Stigcyklister - Den ideella kraften

Arbetet med mtb-leder görs nästan alltid i samarbete mellan en rad olika instanser. Göteborgs Stigcyklister gör ett viktigt jobb i denna ekvation.

Läs mer!


Image

Sveriges svar på Whistler – Järvsö Bergscykelpark

Järvsö Bergscykelpark har funnits i tolv år och har etablerat sig som en av landets främsta destinationer för downhillcykling.

Läs mer!


En introduktion till MountainbikeMountainbikecykling utmålas ibland som en extremsport och något som bara män håller på med. Dessa två myter och en hel del annat kommer att beröras under denna digitala cykelträff. Med avstamp i sportens födelse får vi följa med på en resa som ger dig en grundläggande bild av vad MTB står för och vad som ryms under detta paraply. Träffen riktar sig till allmänheten, men kanske framför allt till dig som arbetar på kommun, region eller är markägare och vill bredda din kunskap och låta dig inspireras kring en av friluftslivets starkast växande grenar. Projektledare Hugo Röjgård presenterar arbetet med skriften Mountainbike - en introduktion. Ett projekt finansierat av Svenskt friluftsliv.


Svensk Mountainbike-konferens


I höstas arrangerade Cykelfrämjandet en nationell Mountainbikekonferens tillsammans med Åre Kommun och Åre Destinationsbolag. Konferensen var den första i sitt slag och nu planeras redan för 2024.


Har du frågor om vår stigcykling?
 
Kontakta våra projektledare
Hugo Röjgård eller Fredric Piper