Kontakt

Obs!
8 juli - 9 augusti är kansliet stängt och vi har därför begränsade möjligheter att svara i telefon och på e-post.

E-post
info@cykelframjandet.se

E-post medlemsfrågor
medlem@cykelframjandet.se

Telefon
08-16 00 17

Postadress
Cykelfrämjandet
Box 3
101 20 Stockholm

Plusgiro
578 53-4

Organisationsnummer
802000-6063