Kontakt

E-post medlemsfrågor och kretsfrågor
[email protected]

E-post övriga frågor
[email protected]

Telefon
072 - 228 73 00

Postadress
Cykelfrämjandet
Box 3
101 20 Stockholm

Bankgiro
Fakturor
5442-5665

Bankgiro
Medlemsavgifter
5358-4413

Organisationsnummer
802000-6063