Yttrande: Linnéplatsen spårväg

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har lämnat nedanstående synpunkter till exploateringsförvaltningen och ledamöter i exploateringsnämnden inför kommande behandlingar. Yttrandet finns även som pdf. Enligt Göteborgs stads trafik- och miljömål är cykel det trafikslag … Läs mer

Årsmötesprotokoll 2023

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG Protokoll, fört vid årsmöte lördagen den 1 april 2023 Plats: lokal på Haga Östergata 5 Närvarande: Lennart Andersson, Olle Andersson, Björn Bergdahl, Joakim Bjerhem Jönsson, Rolf Broberg, … Läs mer

49:e Säröleden

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Säröleden

Motionscykellopp för hela familjen 50 km Söndagen den 27 augusti 2023   Start på grusplanen före entrén till Slottsskogsvallen. Gemensam start kl. 9.30. Efteranmälan och start t.o.m. 10.30. Gratis cykelservice … Läs mer

Årsmöteshandlingar 2023

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

CYKELFRÄMJANDET I GÖTEBORG Förslag till dagordning vid årsmöte lördagen den 1 april 2023 §1. Årsmötets öppnande §2. Justering av röstlängd §3. Frågan om mötet är i laga ordning utlyst §4. … Läs mer

Årsmöte 2023

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Lördagen den 1a april 2023 är det dags för kretsföreningens årsmöte. Det är den lokala kretsens högsta beslutande organ och det tillfälle då t ex styrelse för det kommande verksamhetsåret … Läs mer