Årsmöte 2020

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Den 6 september 2020 höll Cykelfrämjandets göteborgskrets årsmöte. Vi höll avståndet med anledning av pandemin. Årsmötesprotokollet bifogas enligt bilderna nedan.

Nytt datum för utfärd

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Observera att vår utfärd till Västra kyrkogården har bytt datum. Det nya datumet för utfärden är torsdag den 10 september kl: 18:00. Det blir en tur till Västra kyrkogården där … Läs mer

Svar på klimatremiss

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Prioritering av trafik. Klicka för större Cykelfrämjandets göteborgskrets svarar idag på stadens klimatprogram som är ute på remiss. Cykelfrämjandet anser att cykeln behövs för att uppnå stadens klimat- och miljömål. … Läs mer

Årsmöte 2020, handlingar

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Den 6:e september kl 16 blir det årsmöte. Hitta nedan årmöteshandlingarna. Dagordning årsmöte 2020 Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 Balansräkning 2019-12-31 Resultaträkning 2019-12-31 Revisionsberättelse 2020 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020  

Underlätta cykling under pandemin!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Uppdaterat 17 maj Pandemin är ett tillfälle att testa nya lösningar för cykeltrafiken i Göteborg, och staden har beslutat att införa tillfälliga cykelkörfält i gatan. Cykelfrämjandet applåderar detta och föreslår … Läs mer

Länka ihop cykelbanorna!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Andel av befolkningen som saknar sammanhängande cykelbana till centrum. Klicka för större I nordöstra och sydvästra Göteborg saknar de flesta en sammanhängande cykelbana till de centrala delarna av staden. Det … Läs mer

Modernisera Älvsborgsbron!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen

Hinder på Älvsborgsbron. Foto Christer Gustavsson. Klicka för större Älvsborgsbrons två gång- och cykelbanor är smala, och den ena är dessutom stängd under hela 2020 på grund av underhållsarbete. Att … Läs mer