Politisk påverkan


Image

Politisk påverkan

Cykelfrämjandet arbetar för att politiker på ett lokalt, regionalt och nationellt plan ska jobba för ökad cykling – för miljö, folkhälsa och framkomlighet.

Image

RIKSDAGENS CYKELNÄTVERK

Cykelfrämjandet ingår i Svensk Cykling – en paraplyorganisation som är den förenade rösten för Sveriges cykelorganisationer. På uppdrag av Svensk Cykling driver Cykelfrämjandet ett cykelnätverk i riksdagen. Genom nätverket anordnar vi seminarier, studiebesök och sociala cykelaktiviteter för riksdagsledamöter.

Läs mer om Svensk Cykling

Image

REMISSER

Som del i vårt politiska påverkansarbete besvarar Cykelfrämjandet regelbundet utredningar och förslag som skickas ut på remiss av regering och myndigheter. Genom att besvara remisser kan vi dela med oss av våra synpunkter och erfarenheter och på så sätt påverka politiken i en mer cykelvänlig riktning. 

Läs våra remissvar