Kansliet

Image

Verksamhetschef och
projektledare

Isabella Thöger
070 - 836 14 49
[email protected]

Image

Chefredaktör för tidningen Cykling och ansvarig för företagssamarbeten
Tatjana Boric-Persson
073 - 929 77 83 [email protected]

Image

Verksamhetsledare Svenska Cykelstäder och sekreterare Riksdagens cykelnätverk
Emil Rensvala
073 - 324 77 84
[email protected]

Image

Projektledare samhällsplanering
och infrastruktur

Emilia Sternberg
073 - 078 08 35
[email protected]

Image

Kommunikationsansvarig
Jessika Olofsson
076 - 190 81 17
[email protected]

Image

Projektledare rekreationscykling,
stigcykling och turism

Hans Stoops
073 - 969 50 13
[email protected]

Image

Projektledare stigcykling för
barn och unga med NPF

Stefan Lönngren
070 - 368 08 08
[email protected]

Image

Projektledare cykelvägsanalys
Axel Pihl
076 - 84 00 782
[email protected]

Image

Projektledare cykelkurser Göteborg
Fabienne Roux
076 - 84 00 782
[email protected]

Projektledare cykelkurser Göteborg
Föräldraledig

Fabienne Roux

Image

Projektledare cykelkurser Göteborg
Emelie Enoksson [email protected]

Image

Projektledare och ansvarig för medlemsservice
Nicole Carpman
070-147 99 15
[email protected]

Image

Projektledare cykelkurser Stockholm
Ruth Efternamn [email protected]