Om oss

Image

Cykelfrämjandet är en ideell förening som jobbar för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykelmiljö. Genom medlemmar, verksamhet och politisk påverkan på kommunal, regional och nationell nivå har vi som mål att skapa ett bättre och grönare cykelsamhälle.

En cykelorganisation för alla

Vi vill samla alla olika typer av cyklister, vare sig du cyklar långt eller kort, snabbt eller långsamt, ofta eller sällan – och vare sig du har cyklat länge eller precis har lärt dig. 

Varför cykling?

Ökad cykling ger inte bara miljövänlig och tillgänglig mobilitet. Det gynnar också folkhälsan och skapar trevligare och mer inkluderande samhällen.

Vår vision: "10–20–30"

Vi har en vision som vi kallar 10–20–30. Den går ut på att vid resor under 10 kilometer ska 20 procent av svenskarna välja cykeln till år 2030. För att det ska bli möjligt krävs målmedveten handling för ökade resurser, mer yta och bättre framkomlighet.

Läs mer om vad vi gör.

vi finns från norr till söder

Föreningen har kansli i Stockholm men våra medlemmar är organiserade ortskretsar (lokalföreningar) som delar in Sverige i mindre geografiska områden.

Vill du engagera dig där du bor? Här finns vi!

 

Kansliet

Image

Verksamhetschef och
projektledare

Isabella Thöger
070 - 836 14 49
[email protected]

Image

Chefredaktör för tidningen Cykling och ansvarig för företagssamarbeten
Tatjana Boric-Persson
073 - 929 77 83 [email protected]

Image

Verksamhetsledare Svenska Cykelstäder och sekreterare Riksdagens cykelnätverk
Emil Rensvala
073 - 324 77 84
[email protected]

Image

Projektledare samhällsplanering
och infrastruktur

Emilia Sternberg
073 - 078 08 35
[email protected]

Image

Kommunikationsansvarig
Jessika Olofsson
076 - 190 81 17
[email protected]

Image

Projektledare rekreationscykling,
stigcykling och turism

Hans Stoops
073 - 969 50 13
[email protected]

Image

Projektledare stigcykling för
barn och unga med NPF

Stefan Lönngren
070 - 368 08 08
[email protected]

Image

Projektledare cykelvägsanalys
Axel Pihl
076 - 84 00 782
[email protected]

Image

Projektledare cykelkurser Göteborg
Föräldraledig

Fabienne Roux

Image

Projektledare cykelkurser Göteborg
Emelie Enoksson [email protected]

Image

Projektledare och ansvarig för medlemsservice
Nicole Carpman
070-147 99 15
[email protected]

 

Riksstyrelsen

Riksstyrelsen representerar föreningens medlemmar och väljs av kongressen.

Föreningsdokument och stadgar

Image

Ordförande
Per Hasselberg
076 - 170 32 73
[email protected]

Image

Ledamot
Charlotte Hagström
070 - 629 73 40
[email protected]

Image

Vice ordförande
Marie Pellas
076 - 050 77 79
[email protected]

Image

Ledamot
Elisabet Dahlstrand
070 - 294 34 44
[email protected]

Image

Ledamot
Kent Larsson
073 - 502 58 99
[email protected]

Image

Ledamot
Hedvig Larsson
070 - 646 32 29
[email protected]

Image

Ledamot
Tobias Adolfsson
070 - 536 18 60
[email protected]

Image

Ledamot
Jakob Hammarbäck
073 - 923 71 93
[email protected]

Image
 
 
 

Kontakt

MEDLEMSSERVICE
 
Frågor om medlemskap, medlemsregistret eller info för kretsarna 
072-228 73 00
Telefontid: Onsdagar kl 10-12

övrigt

Postadress

Cykelfrämjandet
Box 3
101 20 Stockholm

ORGANISATIONSNUMMER

802000-6063

Vill du bli en del av vårt team?

Se aktuella utlysningar under Jobba hos oss eller skicka spontanansökningar till: [email protected]