Om oss

 

Cykelfrämjandet är en ideell förening som jobbar för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykelmiljö. Genom medlemmar, verksamhet och politisk påverkan på kommunal, regional och nationell nivå har vi som mål att skapa ett bättre och grönare cykelsamhälle.

En cykelorganisation för alla

Vi vill samla alla olika typer av cyklister, vare sig du cyklar långt eller kort, snabbt eller långsamt, ofta eller sällan – och vare sig du har cyklat länge eller precis har lärt dig. 

Varför cykling?

Ökad cykling ger inte bara miljövänlig och tillgänglig mobilitet. Det gynnar också folkhälsan och skapar trevligare och mer inkluderande samhällen.

Vår vision: "10–20–30"

Vi har en vision som vi kallar 10–20–30. Den går ut på att vid resor under 10 kilometer ska 20 procent av svenskarna välja cykeln till år 2030. För att det ska bli möjligt krävs målmedveten handling för ökade resurser, mer yta och bättre framkomlighet.

Läs mer om vad vi gör.

vi finns från norr till söder

Föreningen har kansli i Stockholm men våra medlemmar är organiserade ortskretsar (lokalföreningar) som delar in Sverige i mindre geografiska områden.

Vill du engagera dig där du bor? Här finns vi!