Om oss

Image

Cykelfrämjandet är en ideell förening som drivs av en övertygelse om att cykeln kan förvandla våra städer, vårt land och hela världen. Genom medlemmarnas engagemang, våra olika projekt och opinionsbildning gentemot media och beslutsfattare vill vi skapa en värld där fler ska kunna och vilja cykla, oftare.

Vår mission

Vi drivs av en tydlig och kraftfull mission. Vi kallar den "10 - 20 - 30": Vid resor under 10 km ska 20% av svenskarna välja cykeln till 2030. För att detta ska bli möjligt krävs de bästa idéerna och målmedveten handling i form av ökade resurser, mer yta och bättre framkomlighet. Vi tror att det kommer att medföra stora sociala, miljömässiga och ekonomiska nyttor för alla. Vårt samhälle måste förbereda sig för framtidens önskemål, utmaningar och villkor.

Ökad cykling ger inte bara miljövänlig och tillgänglig mobilitet, det skapar också förbättrad fysisk och psykisk folkhälsa, mer inkluderande områden att bo, arbeta och vistas i och bidrar till en mer hållbar ekonomi. Cykling är mer än bara transport. Det är transformation. I allt vi gör, frågar vi oss: "Vart kan cykeln leda oss?"

Bli medlem!
Image

Cykelfrämjandets mål är tillvarata alla cyklisters intressen så att fler kan och vill cykla mer och oftare.

Vi jobbar för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykelmiljö. Våra medlemmar är organiserade i så kallade ortskretsar som delar in Sverige i nästan 30 olika geografiska områden. Föreningen har ett kansli i Stockholm och utöver det finns det volontärer som engagerar sig över hela landet. Länk till våra lokalkretsar.

Alla sorters cyklister representeras

Cykelfrämjandets mål har sedan starten varit att samla alla sorters cyklister. Det är fortfarande vår ledstjärna och vårt måtto. Välkommen även du att engagera dig i vår verksamhet!

Hur vi skapar förändring

Cykelfrämjandet arbete sker i det lokala och det globala. Genom våra medlemmar, vår verksamhet och projekt och genom politisk påverkan från kommunal, regional, nationell till internationell nivå skapar vi förändring. Vi har redan åstadkommit mycket på det politiska området men behöver ditt stöd och engagemang för att åstadkomma ännu mer.

Välkommen även du att engagera dig i vår verksamhet!

Vi som jobbar på Cykelfrämjandet

Image

Ordförande
Lars Strömgren
Tel: 0736 - 55 45 82
E-post

Image

Kommunikatör
Fanny Westin
Tel: 072 - 228 73 00
E-post

Image

Verksamhetsledare Svenska Cykelstäder och sekreterare riksdagens cykelnätverk
Emil Rensvala Törnsten
Föräldraledig
Tel: 073 - 324 77 84
E-post

Image

Projektledare
Emilia Sternberg
Tel: 073 - 078 08 35
E-post

Image

Projektledare
Hans Stoops
Tel: 073 - 969 50 13
E-post

Image

T.f. projektledare FPC riks 
Solange Bayibsa
Sjukskriven
Tel: 073 - 784 81 05
E-post

Image

Projektledare FPC riks
 Mattias Lindmark
Tel: 076 - 374 85 55
E-post

Image

Utbildningskoordinator
FPC Göteborg

Fabienne Roux
Tel: 076 - 142 00 15
E-post

Image

Utbildningskoordinator 
FPC Malmö

Isabella Thöger
E-post

Riksstyrelsen

Föreningens styrelse väljs av kongressen och representerar medlemmarna i föreningens sträva och målsättning att främja cykling.

Image

Ordförande
Lars Strömgren
Tel: 0736 - 55 45 82
E-post

Image

Vice ordförande
Jöran Fagerlund
Tel: 073-645 00 52
E-post

Image

Ledamot
Mariam Al-Sabty
Tel: 073 - 832 88 77
E-post

Image

Ledamot
Allan Hedlund
Tel: 070-237 02‬‬‬ 07
E-post

Image

Ledamot
Kent Larsson
Tel: 073-633 93 66
E-post

Image

Ledamot
Kristina Glitterstam
Tel: 072-593 76 72
E-post

Image

Ledamot
Sandra Viktor
Tel: 073 - 339 55 11
E-post

Image

Ledamot
Jakob Hammarbäck
Tel: 073 - 923 71 93
E-post

Image

Ledamot
Rune Karlberg
Tel: 070 - 602 33 35
E-post

Image

Ledamot
Tobias Adolfsson
Tel: 070 - 536 18 60
E-post

Image

Ledamot
Lina Jönsson
Tel: 072 - 595 15 15
E-post

Image

Ledamot
Charlotte Hagström
Tel: 070 - 629 73 40
E-post

Kontakt

Postadress

Cykelfrämjandet
Box 3
101 20 Stockholm

Telefon

08-16 00 17

BANKUPPGIFTER

Plusgiro: 578 53-4

ORGANISATIONSNUMMER

802000-6063

Vill du bli en del av vårt team?

Se aktuella utlysningar under Jobba hos oss eller skicka spontanansökningar till: [email protected]