Föreningsdokument och stadgar

Här hittar du olika typer av dokument som du kan använda i ditt föreningsarbete.

Stadgar

Föreningens stadgar, fastslagna på den digitala årsstämman 2020-10-24, innehåller övergripande utgångspunkter för vårt arbete.

Broschyr - Vi är ute  och cyklar

Nu kör vi kampanjen "Vi är ute och cyklar". Syftet med kampanjen är att öka kännedomen om Cykelfrämjandet. Ni i kretsarna får gärna använda broschyren i er lokala medlemsvärvning.

Vi vill förmedla känsla av en rolig och cool cykelgemenskap - den som ser budskapet ska känna igen sig och vilja bli en del av cykelrörelsen. Att cykla är smart, roligt, coolt och framför allt självklart.


Vår grafiska manual

Cykelfrämjandets grundläggande regler, riktlinjer och exempel på typografi, färg och layout. Under den hittar du profilkit med våra typsnitt, loggor och en rapportmall.


Att starta en ortskrets

Vi vill gärna bli fler lokala föreningar runt om i landet! Finns det ingen lokalkrets på din ort? Att starta en krets är enkelt. Manualen “Att starta en ortskrets” beskriver ett antal viktiga saker att tänka på . Till din hjälp har du oss på kansliet. Hör av dig till [email protected].


   kretsbidrag

   Alla föreningens kretsar kan varje år ansöka om kretsbidrag. Det ordinarie ortskretsbidraget är baserat på antalet medlemmar i ortskretsen den 31 december året innan utbetalningen. Bidragets storlek beslutas av riksföreningen vid allmänt möte.

   Ansökan om extra kretsbidrag

   Alla föreningens kretsar kan ansöka om ett extra kretsbidrag. Bidraget måste vara knutet till verksamhet som på något sätt främjar cykling. Exempel på detta kan vara utbildningar, event, studieresor, projekt, medlemsvärvningskampanj m.m.   Mötesprotokoll

   2023-04-22

   Mötesprotokoll årskongressen 2023

   2022-04-24

   Mötesprotokoll årskongressen 2022

   2021-06-20

   Mötesprotokoll årskongressen 2021

   2020-10-24

   Mötesprotokoll årskongressen 2020

   2019-04-13

   Mötesprotokoll årskongressen 2019

    
    
    

   handlingar inför årsmötet 2023

   2023

   Alla handlingar i en komprimerad fil

   2023

   Dagordning

   2023

   Kallelse

   2023

   Verksamhetsberättelse 2022

   2023

   Årsredovisning

   2023

   Motioner och propositioner

   2023

   Verksamhetsplan

   2023

   Budget

   2023

   Valberedningens förslag till ny riksstyrelse

   handlingar inför årskongressen 2022

   2022

   Alla handlingar i en fil

   2022

   Kallelse

   2022

   Dagordning

   2022

   NY dagordning

   2022

   Verksamhetsberättelse 2021

   2022

   Resultat- och balansrapport 2021 (uppdaterad)

   2022

   Motioner och propositioner

   2022

   Verksamhetsplan 2022-2023

   2022

   Budget 2022

   2022

   Valberedningens förslag