Yttrande: Linnéplatsen spårväg

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Cykelfrämjandet Göteborg har lämnat nedanstående synpunkter till exploateringsförvaltningen och ledamöter i exploateringsnämnden inför kommande behandlingar. Yttrandet finns även som pdf. Enligt Göteborgs stads trafik- och miljömål är cykel det trafikslag … Läs mer