Kallelse till Cykelfrämjandets digitala rikskongress 2024

Johline LindholmNyheter

Välkomna till digital rikskongress 2024

Det nya cykelåret har börjat och ett nytt år innebär också att kallelsen till Cykelfrämjandets rikskongress publiceras.

Var? Kongressen 2024 äger rum digitalt via Zoom
När? Söndagen den 28 april 2024 kl 10-16
Vilka punkter behandlas? Dagordningen hittar du här

Mötet sker via Zoom och anmälningslänk kommer att publiceras inom kort. Alla medlemmar är välkomna att delta med yttranderätt. Varje lokalkrets har minst ett ombud med rösträtt. Information om anmälan av ombudslista skickas till din lokalkrets.

Möteshandlingar läggs upp på hemsidan senast 30 dagar innan kongressen äger rum. På hemsidan hittar du som vanligt också stadgar, tidigare verksamhetsplan och föregående kongressprotokoll:Föreningsdokument och stadgar.

Nominera

Vill du nominera en kandidat till riksstyrelsen är du välkommen att inkomma med ditt förslag till valberedningen: valberedningen@cykelframjandet.se

Vill du nominera en kandidat till valberedningen är du välkommen att inkomma med ditt förslag till riksstyrelsen: styrelsen@cykelframjandet.se

Valberedningen
Jakob Brycki
Martin Gelinder
Ida Lundström
Annelie Xie

Riksstyrelsen

Ordförande
Per Hasselberg

Vice ordförande
Nicole Elvirsson

Kassör
Kent Larsson

Ordinarie ledamöter
Jessica Berg
Mambona Bojang
Rune Karlberg
André Karlsson

Suppleanter
Sonja Nettelbladt
Maria Schnurr
Hans Stoops

Här hittar du riksstyrelsen på vår hemsida.

Motioner

Har du en fråga som du vill ska tas upp på kongressen är du välkommen att skicka in en motion. Kontakta gärna din lokalförening/krets och skriv motionen tillsammans med din lokala styrelse. Här hittar du till din lokalkrets.

Motionerna ska vara riksstyrelsen tillhanda senast den 14 mars och skickas med e-post till: styrelsen@cykelframjandet.se

 

Varmt välkomna önskar Cykelfrämjandets riksstyrelse och kansli!

Dela!