Skamgränsen är passerad

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Busskur mitt på cykelbanan.  Kommunen säger att fotgängare och cyklister är prioriterade i staden, men i praktiken är det motortrafiken som regerar. Ingenstans blir detta mer tydligt än på Sjukhusvägen. … Läs mer