Skamgränsen är passerad

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Busskur mitt på cykelbanan.  Kommunen säger att fotgängare och cyklister är prioriterade i staden, men i praktiken är det motortrafiken som regerar. Ingenstans blir detta mer tydligt än på Sjukhusvägen. … Läs mer

Succé för Leuven zonplan 2016!

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

Lång vy över gata med kyrka i fonden

I år blev nästan alla gator cykelfartsgator Bättre luft och mindre buller. Fler cyklister och bättre framkomlighet för bussar. Det visar utvärderingen av belgiska Leuvens zonplan som infördes 2016. Nästa … Läs mer

Trampa i mina hjulspår!

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

”Trampa i mina hjulspår” är en utmaning till dig som jobbar med stads- eller trafikplanering i Uppsala län att under en vecka cykla i våra hjulspår. Vi tror att det … Läs mer

Var smart – res smart!

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

Fossilfria resor för alla – Europeiska trafikantveckan 16-22 september Varje år mellan 16-22 september pågår Europeiska trafikantveckan. Runt om i världen uppmärksammas i år temat Fossilfria resor för alla! Vi … Läs mer