Skamgränsen är passerad

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Busskur mitt på cykelbanan. 

Kommunen säger att fotgängare och cyklister är prioriterade i staden, men i praktiken är det motortrafiken som regerar. Ingenstans blir detta mer tydligt än på Sjukhusvägen. Trots att körbanan är rejält överdimensionerad har trafikkontoret placerat varningsskyltar för bilisterna på cykelbanorna.
Där når kommunen skamgränsen!

Överdimensionerad körbana

2014 byggs den nya snabbcykelbanan smalare än alla rekommendationer, utan att ta en enda decimeter av körbanan, trots att den är två meter bredare än nödvändigt.  Cykelbanan borde istället vara extra bred:

  • Den är trafikerad i bägge riktningar samtidigt – på morgonen är fler på väg uppför än nerför,
  • Den ligger i en backe där man rullar i 30 km/h nerför, men vinglar i 10 km/h uppför och
  •  Den ligger intill en alldeles för smal och vältrafikerad gångbana.

2017 sätts en busskur mitt på snabbcykelbanan medan bilvägen lämnades orörd.

2020 byggs en ny busskur på sjukhussidan mitt på cykelbanan och cyklisterna tvingas cykla på gångbanan.

Då passeras skamgränsen!

Utfästelsen om en innerstad i mänsklig skala är ett skämt. Trots alla fina ord är prioriteringen av motortrafik uppenbar. Förtroendet för Uppsala kommun, Region Uppsala och bussbolaget om en prioritering av hållbar mobilitet är allvarligt skadat.

Framtiden blir än värre motortrafikprioriterad. En ny trafikled runt Studenternas, utan att Islandsbron stängs av, ger snabbcykelleden ett stoppljus mitt i backen. Med spårvagn/snabbuss tillkommer ytterligare två körbanor vilket ger motortrafiken en minst 18 meter bred väg. Det är lika mycket som dagens totala gatubredd.

Många skyltar om att motorfordon ska köra försiktigt. Alla placerade på de underdimensionerade cykelbanorna, där de kan vålla kroppsskada, istället för på landsvägsbreda körbanan, där de skulle framkalla försiktigare körning och möjligen materiella skador. Vem törs gå över en niometersväg på ett omålat övergångsställe utan mittrefug? Till detta en busskur mitt på cykelbanan, som dessutom skymmer.
Trots alla maningar till försiktighet vill man inte hindra motortrafikens framkomlighet!

 

När inte hållplatsen byggs som en klackhållplats och snöröjarna tvingas köra alldeles intill kantstenen hamnar plogvallen på den smala cykelbanan istället för den överbreda körbanan.

 

Texten ovan blev en insändare i UNT (något förkortad)
Kommunen svarade att busskuren är något smalare än standard.

”I måndagens tidning skriver Björn Engström och Torbjörn Albért från Cykelfrämjandet, att kommunen prioriterar motortrafiken och exemplifierar med bland annat busskuren på Sjukhusvägen som tar plats för cyklisterna.

Placeringen av hållplatsen och busskuren är gjord så att bussarna inte ska blockera ambulansinfarten. Hänsyn har också tagits till att de inte kan placeras i ett sluttande plan.Busskuren på sjukhussidan är av en smalare modell än standardmodellen. Den ligger i anslutning till Akademiska sjukhuset och ambulansinfarten där det måste finnas god framkomlighet för utryckningsfordon. Samtidigt ska hållplatsen uppfylla så god framkomlighet som möjligt för cyklister och vara lätt tillgänglig för bussresenärerna.

Den tillfälliga hållplatsen i backen kommer att byggas om enligt krav på trafikseparering och tillgänglighet. Det är många byggprojekt som pågått på Sjukhusvägen och kommer att pågå ett tag till. När de är avslutade 2022 ska hållplatsen placeras nedanför backen, samtidigt som cykelvägen förläggs bakom den nya perrongen. Vid utformning av den nya trafiksignalen i korsningen Sjukhusvägen/Ulleråkersvägen kommer framkomligheten för cyklister och utryckningsfordon att vara prioriterad.”

Annila Bexelius, stadsbyggnadsförvaltningen

 

Dela!