100-tals miljoner läggs på att öka bilars fart hellre än på saknade cykellänkar

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

väg 55 har breda vägrenar och 80 km/h

Det saknas mängder av säkra cykelvägar i länet visar Region Uppsalas cykelpotentialstudie. Men hundratals miljoner läggs på att öka farten för biltrafiken i befintligt vägnät. Det stärker samtidigt biltrafikens gentemot kollektivtrafiken. Cykelfrämjandet i Uppsala påtalade detta i en insändare.

Vilken väg behöver åtgärdas först?

Väg 55 mellan Uppsala och Örsundsbro har breda vägrenar och hög fart, 80 km/h.  Gamla banvallen erbjuder en alternativ och attraktiv cykelväg – om den rustades upp.

Väg 288 mellan Jälla och Gimo har fått mötesfri väg och höjd fart till 100 km/h till en kostnad närmare en miljard kronor. Cykelväg bredvid är ett lapptäcke av grusvägar, gamla landsvägar, cykelbanor som byter sida och saknade länkar.

Väg 255 mellan Flottsund och Vassunda är mestadels en 7,5 m bred väg med 70 km/h. Det finns ingen alternativ cykelväg alls.

Cykelfrämjandet: Rätt svar är väg 255, som inte har nån cykelväg alls.
Region Uppsala: I juni 2022 beslutas om nybygge av väg 288 mellan Gimo och Börstil eller mötesfritt för motorfordon på väg 55 mellan Uppsala och Örsundsbro. Ingen cykelväg längs väg 255 byggs före 2030.

Insändare till UNT angående UNT:s artikel Ingen cykelbana längs väg 255 före 2030:

Pengarna stärker bilens konkurrenskraft mot buss och cykel

Bilvägnätet är komplett, men få vägar i länet erbjuder säkra cykelvägar. Det visar Region Uppsalas egen potentialstudie. Det finns inga skäl att bygga nya bilvägar eller bredda befintliga, förrän det också finns ett komplett och säkert cykelvägnät. Tvärtom!

Klimatet! Klimatet måste vara överordnat all planering – inklusive vägbyggen. Vägtrafiken står för en tredjedel av Sveriges växthusgaser. Reduktionsplikt och elbilar räcker inte till för att klara minskningsmålet till 2030. Vi måste minska biltrafiken också, trots ökande befolkning. Men varje breddning eller ny väg föder mer biltrafik.

Trafiksäkerhet! Den mötesfria väg 288 mellan Östhammar och Uppsala kostar sammantaget över en miljard kronor. Trafiksäkerheten går inte att räkna hem samhällsekonomiskt. Moderna bilar har en omfattande teknisk assistans. Enbart med ISA, styrd fartbegränsning, skulle nästan hälften av alla dödsolyckor försvinna.

Höjd fart från 80 till 100

  • ökar bränsleförbrukningen 1-2 dl/mil!
  • ökar bullret med 3 dB upp till 350 m från väg
  • ökar bilens konkurrenskraft mot buss:
    811:an (Östhammar) har samma snittfart (68 km/h) på mötesfri väg med 100 km/h, som 844:an (Harbo) på vanlig 70/80-väg (en tredjedel 70, två tredjedelar 80 km/h).

Målet för Region Uppsala är ett hållbart, tillgängligt och inkluderande transportsystem. Idag är det varken hållbart, tillgängligt eller inkluderande så länge det saknas ett säkert cykelvägnät. Ändå läggs ytterligare en dryg halvmiljard på breddning och fartökning av redan befintliga bilvägar.

Region Uppsalas cykelpotentialstudie: 53 procent i hela länet kan cykla till jobbet på mindre än 30 minuter, 59 procent om alla vägar vore säkra för cyklister.

 

När du ändå har läst ända hit!

Stötta Cykelfrämjandet, åtminstone genom att bli medlem
Tänker du globalt och vill arbeta lokalt? Välkommen till Cykelfrämjandet!
Det är nu framtidens beslutas.

Dela!