Region Uppsala hånar COP26 i Glasgow

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

En miljard till nya bilvägar med högre fart

Insändare i UNT , något utökad.

Vart fjärde år gör Region Uppsala en översyn av länstrafikens 12-årsplan. Men trots målsättningarna om att minska växthusgaser vill Region Uppsala istället ÖKA utsläppen.

Region Uppsala lägger pengarna på att höja farten och därmed öka utsläppen av växthusgaser med 2+1-vägar. Men det finns andra sätt att öka den ekonomiska utvecklingen.

Helt mötesfritt på väg 288 och väg 55 kostar runt en miljard vardera. För att få en uppfattning om kostnaden jämför vi med hur mycket snabbcykelbanor man skulle få i Uppsala med samma meterpris som Valsätra snabbcykelbana byggd 2014: Nästan på varenda gata – vilket är absolut onödigt. Däremot fattas många länkar i cykelvägnätet på landsbygden.


Så mycket snabbcykelbanor i Uppsala stad skulle en miljard kronor räcka till med samma meterkostnad som Valsätra snabbcykelbana.

Region Uppsala är döva för klimatmålen

Vägtrafiksektorn står hälften av länets utsläpp av växthusgaser (i Sverige en tredjedel). Sverige ska minska utsläppen med 70 procent till 2030. Då eldrift får genomslag först efter planperioden måste vägtrafiken minska. Ändå lägger regionen bortåt en miljard på att öka utsläppen genom att bygga för ökad fart från 80 till 100 km/tim, vilket också i sig ger mer biltrafik.
Men det finns redan eldrift och hög fart, på räls. En järnväg med 250 km/h mellan Uppsala och Enköping skulle rent av minska vägtrafikens utsläpp och ha större betydelse för regionförstoring.

Region Uppsala är döva för sin egen cykelpotentialutredning

Bilvägnätet är utbyggt! Cykelvägnätet är lösa stumpar som måste byggas samman. De förslag som finns är långt ifrån tillräckliga. En tredjedel av landsbygdens bilresor är kortare än 5 km. Man ska inte tvingas ta bilen för att besöka en granne. Barn på landsbygden ska kunna cykla utan att riskera livet.

Grönt visar ett osammanhängande nät av säkra cykelvägar utefter mötesfria väg 288. 

Region Uppsala är döva för utvecklingen

Mycket har hänt de senaste åren:

  • Regionalt resande har ökat kraftigt – på järnvägen! Rid på den succén! Överväg att, istället för att bredda vägar, lägga infrastrukturpengarna på v/a till befintliga samhällen längs Dalabanan och Norrlandsbanan.
  • Pandemin innebar en kraftig digitalisering och distansarbete. Där finns enorma restidsvinster till noll kostnader för region och Trafikverket!
  • Bilarnas säkerhet har ökat kraftigt. Med ISA, automatisk fartkontroll, försvinner nästan hälften av alla dödsolyckor – på alla vägar! Den eliminerar dessutom de flesta omkörningar, styrhjälp varnar eller hindrar bilen från att överskrida sidlinjer, autostopp etc minskar olyckorna snabbare än med regionens kostsamma punktinsatser. Och till noll kostnad för skattebetalarna.

Alla fartyg utom Titanic ändrade fart och riktning när isbergen började flockas. Region Uppsala är fullt medvetet, men ändrar inte kurs. ”Lagt kort ligger” är mantrat.

Cykelfrämjandet föreslår inga försämringar, tvärtom: Ett moratorium för investeringar i fartökningar under planperioden är ett stopp för accelererade klimatförsämringar. Använd planperioden till att bygga ett sammanhängande cykelvägnät med gena länkar. Eller fondera dem till en järnväg mellan Uppsala och Enköping.

Cykelfrämjandets yttrande om Länsplan 2022-33

När du ändå har läst ända hit!

Stötta Cykelfrämjandet, åtminstone genom att bli medlem
Tänker du globalt och vill arbeta lokalt? Välkommen till Cykelfrämjandet!
Det är nu framtidens beslutas.

Dela!