Resecentrum: Cykel tar mindre plats än buss

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Tycker du att cyklarna tar mycket plats vid Resecentrum? Faktum är att bussarna tar större plats! Kollektivtrafiken kan dessutom knappast öka sin kapacitet, medan antalet cykelställ just nu håller på att fördubblas.

Det kan tyckas märkligt att en bussterminal tar större plats än cykelparkeringen. Det är ju ett fåtal hållplatser, där bussarna kontinuerligt byts ut, medan cyklar parkeras. Men cykeln som fordon är kapacitetsstark, inte bara för transport, utan även parkerad.

Innan stadshusbygget påbörjades tog cykelparkeringarna lika stor plats som bussarna – tillträdeslederna inräknade. Observera att grönskan mellan busshållplatserna inte är inkluderad i bussytan. Däremot är en del grönytor på den norra cykelparkeringen inräknade.

Uppsala resecentrums västra sida före stadshusbygget:

Grönt= busshållplatser + yta för passagerare. 
Blått = cykelställ.
Brunt = bilparkering inklusive taxi.
Ljusare nyanser = tillträdesleder.

Cyklisternas tillträdesleder är ytterligt ytsnåla, två-tre meter breda med dubbelriktad trafik. Egentligen alldeles för smala. Medan den enkelriktade Stadshusgatan kräver fyra meter.

Bussarna kräver 80 procent mer yta än cykelparkeringen

Under bygget av stadshuset försvinner en stor del av cykelparkeringen, vilket gör bussytan 11 procent större!
Under tiden cykelgaraget byggs tar busstrafiken 80 procent mer plats än cykelparkeringen. Samtidigt har en stor del av parkeringen fått våningsställ. Och det går att öka antalet cykelställ rejält även om man minskar ytan ytterligare.

Inte mycket utrymme återstår för cykelparkering under bygget av stadshuset och cykelgaraget.

I röd ram: Byggarbetsplats/avstängd parkering.
Rutan med kryss: Avstängt för bygge av cykelgarage.

Svårt att öka busskapaciteten

En inte helt ovanlig syn i morgonrusningen. Busstrafiken storknar och huvudstråket för fotgängare och cyklister mellan Centralpassagen och Vretgränd täpps igen.

Trots att Stadshusgatan närmast Resecentrum har enbart busstrafik, dessutom enkelriktad, är det svårt att öka kapaciteten för kollektivtrafiken. Turtäthet och mängden busslinjer är nära sitt maximum eller rent av över.

Enkelt öka cykelkapaciteten

Uppsala kommun har just visat hur man näst intill fördubblar kapaciteten för cykelparkering med hjälp av våningsställ.

Skillnaden i ytkapacitet för parkering blir slående när man jämför taxi och cykel – som dessutom fått våningsställ.

Underjordiskt

Man skulle kunna gräva ner hela eller halva bussterminalen, men ramperna blir för långa för att kunna kopplas till gatorna.
Betydligt enklare är det att gräva ner cykelparkering. Då kräver den ingen plats alls. Det har man gjort i exempelvis Groningen och Nijmegen, två nederländska städer i Uppsalas storlek. Eller som Uppsala redan har gjort med bilparkeringen i Centralgaraget. Och dessutom få en väderskyddad cykelparkering. Den skulle också kunna härbärgera en förbifart. Men allra bäst vore ju om cykelparkeringen var under spåren med direkta uppgångar till perrongerna, som i Houten.

Cykelparkeringen vid Groningen centralstation, före och efter att delar av cykelparkeringen grävdes ned.

Cykelgaraget framför centralstationen i Nijmegen. Glasbetong ger ljusinsläpp. I fonden syns ett delvis nedgrävt öppet garage i två våningar med tvåvånings cykelställ.

Ännu ytsnålare. Cykelparkeringen är under spåren, med direkt uppgång till perrongen. Houten, också Nederländerna.

Och överjordiskt!

En cykelparkering ovanpå spåren med trappor direkt ner till perrongerna ger stora restidsvinster – och markvinster! Tillträdet består av långa svagt lutande ramper, som också kan rymma parkering. Den som tar SJ:s pendeltåg till Stockholm och tar trappan upp till Kungsgatan vet hur mycket tid man sparar.

I Älvsjö, Stockholm, har man kommit halvvägs. Cykelgaraget i flera våningar ligger längs rampen upp till gång- och cykelbron över spåren, där entrén ligger. Minimalt anspråk på den trånga ytan.

Det är alltså möjligt att parkera tusentals cyklar vid Resecentrum med minimal yta i anspråk!
Se möjligheterna.

Dela!