Succé för cyklistenkät, men Uppsala får sänkt betyg

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

Cyklister på gatan längs å-kaj.

De flesta cyklar för att det är smidigt och snabbt.

1.525 uppsalacyklister, 27 procent fler än 2020, svarade på enkäten! De önskar sig, precis som övriga cyklister i riket, ett sammanhängande vägnät, bättre väghållning året runt, bättre kvalitet på vägnätet samt prioritet i korsningar.

Poängen för Uppsala kommun sjönk från 3,33 2020 till 3,23 i år. Det räckte för att halka ner från ett B till ett C i betyg. Det är främst bilister som ger otrygghet, medan elsparkar nu ses som större problem än lastbilar. Andra cyklister ger mer otrygghet än bussar och gående. Stöldrisken är ett stort bekymmer.

Enkäten Cyklistvelometern är en succé. I år har 25.000 cyklister svarat på webbenkäten, en ökning med 39 procent från 18.000 år 2020. De täcker 115 kommuner, vilka har 75 procent av landets befolkning.

Cyklisterna

Det är inte enbart medvetna och hängivna cykelfantomer som har svarat på enkäten. 80 procent har en stads-/hybrid- eller vanlig cykel. En dryg fjärdedel av dem hade tillgång till en cykel med elassistans.
84 procent cykelpendlar varje dag eller flera gånger/vecka, medan 17 procent cykelpendlar aldrig eller högst 1 gång/vecka.

Få världsförbättrare

Huvudorsaken till att man cyklar är att det är smidigt och snabbt (38 %). Andra huvudskäl är att få bättre hälsa (27 %), 12 procent för att det är billigt och 10 procent för att bidra till en bättre värld. För övriga 13 procent är huvudskälet att cykling är ett fritidsintresse. Siffrorna är från Cyklistvelometern 2018.

Riket

Den övergripande betyget för Sverige har sjunkit något, en halv tiondel från förra mätningen 2020, från 2,89 till 2,84. Det innebär att bedömningen är ganska stabil, trots att antalet svar ökade med 39 %, från 18.000 till 25.000. Det skiljer sig mellan kommunstorlekar. Cyklisterna är nöjdare i stora kommuner (>100.000 invånare) än i övriga, framför allt små kommuner (<50.000 invånare). Ingen kommun får betyget A. Antalet kommuner med betyget B sjönk från 10 till 6 st.

Splittrad bild

För kategorin Generellt nöjdhet blir betyget B. 58 procent skulle rekommendera andra att cykla i sin kommun, 20 procent skulle inte göra det. Däremot får kategorin Cykelklimat betyget D. Övriga kategorier får C: Trygghet, Tillgång till cykelinfrastruktur, Framkomlighet samt Cykelns prioritet.

Uppsala 4:a bland stora kommuner

1.575 uppsalacyklister svarade på enkäten. Det är en ökning med 27 procent från 1.237 år 2020.
De ger kommunen totalbetyget C. Kommunen får högre betyg än genomsnittet för riket i nästan alla frågor, men inte när det gäller tillräckligt med cykelparkering och möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken. För risken för cykelstöld rankas Uppsala sista av alla kommuner.

Kategorier:

Generell nöjdhet: Betyg A.

 • 80 procent skulle rekommendera andra att cykla i kommunen (7:a), 6 procent skulle inte göra det.
 • 70 procent tycker att kommunen generellt sett är en bra cykelkommun (5:a), 14 procent håller inte med.


38 procent tycker att det är otryggt att cykla för barn och unga. Bild från Kidical mass-demonstration 2019.

Trygghet: Betyg B

 • 57 procent tycker att det är tryggt att cykla. 20 procent tycker inte det.
 • Däremot tycker 38 procent att det är otryggt att cykla för barn och unga, 35 procent menar att det är tryggt.
  På frågan Vad hindrar dig att cykla mer? Svarade 31 procent otrygga trafiksituationer och 12 procent att det är svårt att kombinera med kollektivtrafik.

Tillgång till infrastruktur: Betyg C

 • 69 procent tycker att de har en god tillgång till bra cykelvägar, medan 14 procent inte instämmer.
 • 35 procent har tillräckligt med cykelparkering, 46 procent anser inte det.
 • 38 procent tycker att det finns bra möjligheter att låsa fast cykeln på ett säkert sätt, 37 procent tycker inte det.

Framkomlighet: Betyg C
Frågorna gäller tillräcklig bredd, genhet, fritt från hinder, jämna och bekväma samt vägunderhållet sommar respektive vinter.

Cykelklimat: Betyg D
Bara 2 procent tycker att cykelstölder är sällsynt och bara 5 procent anser att det är bra möjligheter att ta med cykel i kollektivtrafiken. Cyklisterna upplever överlag konflikter med både bilister och gående. Medan omgivningarna är tilltalande och media mestadels positiva.

Prioritet: Betyg C:
En stor majoritet anser att kommunen arbetar aktivt för förbättringar, att det är lätt att felanmäla. Däremot är man inte lika nöjda med tiden som tar tills fel är åtgärdade och definitivt inte vid omledningar för byggen.

Den nationella rapporten och alla enskilda kommuner

När du har läst ända hit:

 • Dela sidan
 • Stötta Cykelfrämjandet, åtminstone genom att bli medlem

 

Dela!