Bättre sikt i cykelkorsningar

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Cykelkorsningar behöver siktröjas i Uppsala. Kommunen vill skapa bättre sikt långvarigt, genom att röja sly med mera. Cykelfrämjandet har identifierat 82 platser där sikten kan behöva förbättras.

Under 2020 åtgärdade kommunen totalt 24 platser: i Storvreta och stadsdelarna Sävja, Nåntuna, Sunnersta, Gottsunda, Valsätra och Norby. Arbetet fortsatte under 2021.
Passerar du något ställe som behöver bättre sikt meddela oss: uppsala@cykelframjandet.se

karta med alla platser på MyMaps med fotodokumentation Är någon plats på din cykelväg med? Vissa markerade platser kan vara åtgärdade.
Passerar du något ställe som behöver bättre sikt meddela oss: uppsala@cykelframjandet.se

#cykelbehov

Schematisk bild på höjd av häckar i gatukorsning
Minsta mått för sikttrianglar är 10×10 meter enligt kommunen.

Detta gäller för häckar och träd i Uppsala.

Större krav i VGU

VGU, Vägar och gators utformning, som görs av Trafikverket och SKR, Sveriges kommuner och regioner, har större krav.  30 x 10 meter där cykelbana korsar gata med 30 km/tim och 45 meter med gata med 40 km/tim.

 

 

För korsningar mellan cykelbanor.

Enligt VGU 10.3.12.1 ska LÖ vara minst 15 meter och LL minst 10 meter där ett huvudcykelstråk korsar ett lokalt stråk. Sikten ska vara fri ner till 0,7 meters höjd. Så gott som alla tvååringar är längre än 75 cm.

 

När du har läst ända hit:

  • Dela sidan
  • Stötta Cykelfrämjandet, åtminstone genom att bli medlem

 

Dela!