Börja sopsalta våra cykelbanor igen!

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Trafikutskottet

Bristande framkomlighet och säkerhet i form av snö, is och grus på cykelbanorna gör att cyklingen minskar vintertid. Cykelfrämjandet tycker att sopsaltning, där saltlake sprids ut på cykelbanan samtidigt som snön borstas bort, är en viktig åtgärd för att möjliggöra cykling året runt. Sopsaltning gör att fler vill cykla vintertid och är ett viktigt bidrag till att nå uppsatta trafik- och miljömål.

Sopsaltning ger barmarksförhållanden som leder till minskad olycksrisk. Det sänker tröskeln för att cykla eftersom barmarksförhållanden är mindre fysiskt och tekniskt krävande att cykla i jämfört med grus, snö och is som konventionell vinterväghållning ofta medför. Enligt Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) ökar grus totalt sett olyckorna. De dagar med ishalka där gruset eventuellt gör nytta väger inte upp för alla de dagar när rullgruset ökar halkrisken på barmark. Dessutom leder grus till ökad punkteringsrisk.

I Göteborg vittnar många cyklister om att det inte var några problem att cykla på vintrarna fram till för ett par-tre år sedan, då sopsaltningen plötsligt upphörde. År 2021 motiverade ansvariga för vinterväghållningen vid Göteborgs Stad avslutandet av sopsaltningen med att Göteborgs fuktiga förhållanden gör att metoden leder till blankis. 

Vi känner inte igen oss i att sopsaltning skulle innebära isbildning eller fungera dåligt i Göteborg. Det har funkat mycket bra de åren man sopsaltade, betydligt bättre än den konventionella vinterväghållning som används i nuläget. Grannkommunen Mölndal använder sig fortfarande av sopsaltning och där är vinterväghållningen genomgående bättre än i Göteborg. Sopsaltning kan fungera ner till -18°C.

En nackdel med sopsaltning är att det generellt kostar mer, men det är en investering i ett ökat cyklande. Men det kan vara så att det är möjligt att pressa ner kostnaderna, exempelvis skriver Karlstads kommun att ”kostnaden för att halkbekämpa med sand eller saltlake är i stort sett likvärdig”. Eftersom att en nackdel med salt är att det kan leda till att cyklarna rostar är det en fördel att sopsaltning kräver mindre mängd salt jämfört med konventionell vinterväghållning med torrsalt.

Avslutningsvis är det viktigt att, oavsett vinterväghållningsmetod, se till att hela cykelbanans bredd samt intilliggande gångbanor är vinterväghållna. Annars tvingas cyklister men även gående att trängas på en underdimensionerad yta, detta i en tid när halkan och mörkret gör att behovet av säkerhetsmarginaler är som störst.

Mer om sopsaltning:

Trafikutskottet, Cykelfrämjandet i Göteborg, januari 2024

Dela!