Vad vi gör

Cykelfrämjandet jobbar för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykelmiljö. Våra medlemmar är organiserade i lokalkretsar som delar in Sverige i olika geografiska områden. Föreningen har ett kansli i Stockholm och utöver det finns det volontärer som engagerar sig från norr till söder.

Läs om våra projekt, verksamheter och aktiviteter.

Image

#cykelvinter – cykla året runt!

Med inspiration från vårt grannland i öst lanserar Cykelfrämjandet i år konceptet #cykelvinter, med syfte att sprida ljus och cykelpepp i vintermörkret. 
Läs mer!

Image

CYKELKURSER – Frihet på cykel

Vi tycker att det är en självklarhet att alla – stora som små – ska få chansen att lära sig cykla. Under vår verksamhet Frihet på cykel anordnar vi cykelkurser för nybörjare runt om i landet.
Läs mer!

Image

Politisk påverkan

Cykelfrämjandet arbetar för att politiker på ett lokalt, regionalt och nationellt plan ska jobba för ökad cykling – för miljö, folkhälsa och framkomlighet. Läs mer!

Image

KOMMUNVELOMETERN

Kommunvelometern är en nationell granskning och jämförelse av kommuners arbete med cykelfrågor. Kommunerna som deltar får en rapport om kommunens nuläge samt konkreta rekommendationer.
Läs mer!

Image

Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en nationell nöjdhetsundersökning där alla cyklande i Sverige har möjlighet att tycka till om cykelförutsättningarna där de bor.
Läs mer!

Image

Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder utgörs av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. Målsättningen är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för dem som cyklar och att höja cyklingens status hos aktörer inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå. Svenska Cykelstäder är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan. Cykelfrämjandet tillhandahåller Svenska Cykelstäders kanslitjänster. Läs mer!

Image

RIKSDAGENS CYKELNÄTVERK

Cykelfrämjandet ingår i Svensk Cykling – en paraplyorganisation som är den förenade rösten för Sveriges cykelorganisationer. På uppdrag av Svensk Cykling driver Cykelfrämjandet ett cykelnätverk i riksdagen. Sammankallande är Elin Gustafsson (S) och Sofia Westergren (M). Genom nätverket anordnar vi seminarier, studiebesök och sociala cykelaktiviteter för riksdagsledamöter. Läs mer om Svensk Cykling!

Image

Cykelvalet

Cykelvalet drivs av Cykelfrämjandet och Svensk Cykling med stöd av Konsumentverket. Här samlar vi information och ger oberoende vägledning inför cykelköpet.
Läs mer!

Image

Satsning på hållbara leder

Cykelfrämjandet stödjer kommuner och regioner i planering och anläggning av hållbara leder i naturen. Fokus ligger på tätortsnära och välbesökta områden i behov av åtgärder.
Läs mer!

Image

projekt allemansrätten 

Om cykling kopplat allemansrätten och vilket ansvar vi som besökare har kopplat till naturen och till varandra. Kommunikationsprojekt riktat till såväl professionella aktörer som privatpersoner.

Image

EU-PROJEKTET HEAT

EU-projekt HEAT handlar om att förbättra medborgardialogerna i samhällsplanering och främja användningen av ett verktyg för att beräkna samhällsekonomiska vinster av investeringar inom cykelinfrastruktur. Läs mer!

Image

Uppsatsstipendium

Skriver du en uppsats som handlar om cykling? I så fall kan du ansöka om vårt uppsatsstipendium. Det vinnande bidraget tilldelas 10 000 kronor.
Läs mer!

Image

CYKELTURVECKAN

Cykelturveckan (CTV) är Cykelfrämjandets klimatsmarta sommarevenemang som varje år lockar till sig hundratals cykelsugna deltagare.  
Läs mer!

Image

Bed & Bike

Bed & Bike är ett samarbete mellan Cykelfrämjandet och utvalda hotell, vandrarhem och andra typer av semesterboenden.
Läs mer!

Image

CYKELSPÅRET YSTAD-HAPARANDA

Cykelspåret är en populär cykelled längs Sveriges ostkust som sträcker sig över 250 mil, mellan Ystad och Haparanda. Cykelfrämjandet tillhandahåller en uppskattad guide med karta, text och bild. Cykelspåret längs ostkusten kan beställas via: Kartbutiken.se.