Nöjdhetsundersökningen
Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. 

Inte mindre än 18 000 cyklister har deltagit i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning hösten 2020 och svarat på frågor om hur cykelvänlig de upplever att ”deras” kommun är. Vinnare koras i kategorierna: mindre, mellanstor och stor kommun. 

2020 års vinnare

Årets bästa cykelkommuner:

  • Mindre kommun: Finspång
  • Mellanstor kommun: Karlstad
  • Stor kommun: Örebro

Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år. 

Scrolla ner på sidan för lista med nedladdningslänk till nationella totalrapporter för 2018 och 2020-års undersökningar. 

Resultat

Resultatet presenteras i en nationell rapport samt på kommunnivå. Resultat på kommunnivå presenteras enbart för de 83 kommuner som har fått in tillräckligt stort antal svar på enkäten i förhållande till invånarantal. Antal svar som krävs är relaterat till kommunens storlek:

  • Minst 50 svar för de minsta kommunerna
  • Upp till minst 200 svar för de största kommunerna

Läs mer om resultaten 2020 och ladda ner de fördjupade kommunrapporterna här.

Nyfiken på svarsfrekensen i "din" kommun?

Här kan du se svarsfrekvens per kommun

Hur kan Cyklistvelometern användas?

Resultatet i Cyklistvelometern kan användas för att komplettera den bild som Cykelfrämjandets Kommunvelometer ger kring kommunernas arbete med cykling. Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners insatser för cykeltrafik – det vill säga hur bra kommunerna arbetar för att främja cyklingen. Cyklistvelometern är i sin tur i högre grad ett nulägesmått på hur bra förutsättningarna upplevs av dem som tar sig fram på cykel.

Cyklistvelometern möjliggörs med finansiering av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

ANMÄLAN TILL KOMMUNVELOMETERN 2021

Nu är även anmälan för Cykelfrämjandets årliga undersökning över kommunernas satsningar på ökad, säker och attraktiv cykling Kommunvelometern öppen. Inbjudan till kommuner och mer info om att delta i Kommunvelometern finns att läsa här

CYKELPANELEN

Alla deltagare i Cyklistvelometern får också en förfrågan om att delta i Cykelfrämjandets Cykelpanel. Cykelpanelen skapar en unik möjlighet att genom enkätundersökningar hämta in cyklisternas egna perspektiv på frågor som rör cykling. 

Att delta i denna panel är ett bra sätt för dig som cyklist att tycka till om cyklingens förutsättningar och villkor. Läs mer här

Cykelpanelen hanteras av Enkätfabriken.

Kontakt

Emilia Sternberg, projektledare
[email protected]

År

Rapport

2020

Fullständig rapport – Cyklistvelometern 2020

2020

Fördjupade kommunrapporter 2020

2018

Fullständig rapport – Cyklistvelometern 2018

2018

Fördjupade kommunrapporter 2018