Cykelfrämjandets Cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv.

Svaren till Cyklistvelometern inhämtas från en självrekryterad anonym webbenkät. Granskningen genomfördes för första gången 2018 och över 12 000 cyklister svarade på webbenkäten. Sommaren 2020 blir Cyklistvelometerns andra omgång. Resultat på kommunnivå presenteras enbart för de kommuner som har fått in tillräckligt många antal svar. Antal svar som krävs är relaterat till kommunens storlek: minst 50 svar för de minsta kommunerna och upp till minst 200 svar för de största.

Resultatet kan användas för att komplettera den bild som Cykelfrämjandets Kommunvelometer ger kring kommunernas arbete. Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners insatser för cykeltrafik – det vill säga hur bra kommunerna arbetar för att främja cyklingen. Cyklistvelometern är i sin tur i högre grad ett nulägesmått på hur bra förutsättningarna upplevs av dem som tar sig fram på cykel redan idag.

deltagande kommuner

Resultaten för Cyklistvelometern 2020 presenteras på Svenska Cykelstäders höstträff i oktober 2020.

  • Mer information för intresserade kommuner finns här.
  • Läs mer om 2018 års undersökning här.

CYKELPANELEN

I frågeformuläret har även de svarande cyklisterna möjlighet att ange sina kontaktuppgifter för att vara med i framtida undersökningar kring cykling, något som omkring en tredjedel av de svarande från 2018 års Cyklistvelometer tackat ja till. Denna panel, Cykelpanelen, hanteras av företaget Enkätfabriken och skapar en unik möjlighet att hämta in cyklisternas egna perspektiv på alla frågor som rör cyklande i framtida undersökningar.

Mejla cyklistvelometern[@]cykelframjandet.se vid förfrågningar om användandet av Cykelpanelen.

Kontakt

Emilia Sternberg, projektledare
[email protected]