Cykelfrämjandets Cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras 8 oktober.

Cyklistvelometern genomfördes för första gången 2018 och över 12 000 personer deltog då i undersökningen. 2020 genomförs Cyklistvelometern för andra gången. 

Inbjudan till årets enkät kommer att skickas ut till Cykelfrämjandets medlemmar och Cykelplanelen. Den kommer också att spridas via sociala medier och finnas tillgänglig på denna sida från och med 27 maj.

Cyklistvelometern 2018: Malmö i topp

2018 var det Malmöborna som var mest nöjda med sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv. Därefter kom Karlstad, Östersund och Umeå kommun. Vilka kommuner som toppar listan 2020 återstår att se.

Läs mer om 2018 års undersökning och ladda ner de fördjupade kommunrapporterna här.

Hur kan Cyklistvelometern användas?

Resultatet i Cyklistvelometern kan användas för att komplettera den bild som Cykelfrämjandets Kommunvelometer ger kring kommunernas arbete med cykling. Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners insatser för cykeltrafik – det vill säga hur bra kommunerna arbetar för att främja cyklingen. Cyklistvelometern är i sin tur i högre grad ett nulägesmått på hur bra förutsättningarna upplevs av dem som tar sig fram på cykel.

Resultat på kommunnivå

Resultat på kommunnivå presenteras enbart för de kommuner som har fått in tillräckligt stort antal svar.
Antal svar som krävs är relaterat till kommunens storlek:

  • Minst 50 svar för de minsta kommunerna
  • Upp till minst 200 svar för de största kommunerna

Mer information för intresserade kommuner finns här.

Hjälp oss sprida enkäten! Sprid gärna enkäten i dina kanaler, exempelvis i sociala medier för att din kommun ska komma upp i det antal svar som krävs för att få ett resultat på kommunnivå.

Cyklistvelometern möjliggörs med finansiering av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

CYKELPANELEN

Alla deltagare i Cyklistvelometern får också en förfrågan om att delta i Cykelfrämjandets Cykelpanel. Cykelpanelen skapar en unik möjlighet att genom enkätundersökningar hämta in cyklisternas egna perspektiv på frågor som rör cykling. 

Att delta i denna panel är ett bra sätt för dig som cyklist att tycka till om cyklingens förutsättningar och villkor. Läs mer här

Cykelpanelen hanteras av Enkätfabriken.

Kontakt

Emilia Sternberg, projektledare
[email protected]