Nöjdhetsundersökningen
Cyklistvelometern

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. År 2022 genomförs undersökningen för tredje gången och resultaten släpps den 19 oktober.


Image

cyklistvelometern 2022

Cyklistvelometern är en nationell nöjdhetsundersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Undersökningen baseras på en enkät där alla cyklister i Sverige kan tycka till om cykelförutsättningarna i sin kommun. År 2022 genomförs Cyklistvelometern för tredje gången och enkäten var öppen 3 juni31 augusti.  

Resultat & VINNARE

Resultaten från Cyklistvelometern 2022 publiceras den 19 oktober. Då tillkännages även vinnarna i kategorierna mindre, mellanstor och stor kommun. Resultaten från enkäten presenteras i en nationell rapport samt på kommunnivå. Resultat presenteras enbart för de kommuner som har fått in ett minsta antal svar i förhållande till invånarantal:

  • Mindre än 50 000 invånare – minst 50 svar
  • 50 000100 000 invånare – minst 75 svar
  • Mer än 100 000 invånare – minst 100 svar
  • Stockholm, Göteborg och Malmö – minst 200 svar

Den senaste undersökningen genomfördes 2020 då hela 18 000 cyklister besvarade enkäten. Ta del av resultaten från Cyklistvelometern 2020 här.

Hur kan Cyklistvelometern användas?

Resultatet i Cyklistvelometern kan användas för att komplettera den bild som Cykelfrämjandets Kommunvelometer ger kring kommunernas arbete med cykling. Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners insatser för cykeltrafik – det vill säga hur bra kommunerna arbetar för att främja cyklingen. Cyklistvelometern är i sin tur i högre grad ett nulägesmått på hur bra förutsättningarna upplevs av dem som tar sig fram på cykel.

vill ditt företag stötta cyklistvelometern?
Cyklistvelometern genomförts med delfinansiering av Trafikverkets bidrag till ideella organisationer. Under 2022 söker vi även en medfinansiär, alltså ett företag som vill stötta projektet. För mer information kontakta Tatjana Boric-Persson [email protected]

CYKELPANELEN

Alla deltagare i Cyklistvelometern får också en förfrågan om att delta i Cykelfrämjandets Cykelpanel. Cykelpanelen skapar en unik möjlighet att genom enkätundersökningar hämta in cyklisternas egna perspektiv på frågor som rör cykling. 

Att delta i denna panel är ett bra sätt för dig som cyklist att tycka till om cyklingens förutsättningar och villkor. Läs mer här

Cykelpanelen hanteras av Enkätfabriken.

Kontakt

Sonja Nettelbladt, projektledare
[email protected]

År

Rapport

2020

Fullständig rapport – Cyklistvelometern 2020

2020

Fördjupade kommunrapporter 2020

2018

Fullständig rapport – Cyklistvelometern 2018

2018

Fördjupade kommunrapporter 2018