Cykelfrämjandets Cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever sin hemkommun utifrån ett cykelperspektiv.

Svaren till Cyklistvelometern har inhämtats från en självrekryterad anonym webbenkät. Resultat på kommunnivå presenteras enbart för de kommuner som har fått in ett tillräckligt många antal svar. Antal svar som krävs är relaterat till kommunens storlek: minst 50 svar för de minsta kommunerna och upp till minst 200 svar för de största.

Läs mer om 2018 års undersökning här