Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor.

Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential. Utöver att ingå i en samlad totalrapport får de deltagande kommunerna en kommunspecifik fördjupad rapport.

Fyller tio år

I år firar Kommunvelometern tio år. Sammanlagt under dessa år har över 100 kommuner deltagit. Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng.

Vinnare 2018

Årets Cykelfrämjarkommun 2018 var Uppsala. Det var första gången i Kommunvelometerns historia som Uppsala knep topplaceringen. Uppsala har under flera år arbetat systematiskt för att förbättra sig och ett av deras mål för 2018 var just att bli bäst i Sverige. Linköping och Lund delade andraplatsen. Malmö, Nacka och Umeå placerade sig på en delad tredjeplats.

2019 års cykelfrämjarkommun offentliggörs 23 maj kl 14.30, under SKL:s och Trafikverkets cykelkonferens.

Cykelfrämjandets Cyklistvelometer

Cykelfrämjandet tillhandahåller sedan 2018 även en Cyklistvelometer där de som cyklar kan tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin hemkommun – ett utmärkt tillfälle för cyklister att komma till tals och för kommuner att få värdefull feedback.

Image

Årgång

Vinnare

Rapporten

2018

Uppsala

2017

Lund

2016

Lund

2015

Malmö

2014

Lund

2013

Malmö

2012

Malmö & Lund

2011

Malmö

2010

Varberg