Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor.

Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential.

ANMÄLAN TILL KOMMUNVELOMETERN 2024

Anmälan för deltagande i Kommunvelometern 2024 sker till: kommunvelometern@cykelframjandet.se

Varför delta i Kommunvelometern som kommun?

 • KUNSKAP

  Kommunen får en objektiv genomlysning av sitt arbete för ökad cykling, som tydligt visar kommunens styrkor och utvecklingsområden. Kommunen får ett kvitto på vad den redan är bra på och resultatet kan användas för att identifiera inom vilka områden som det finns möjligheter att ytterligare utveckla arbetet för ökad cykling.

 • MÄTBARHET

  Kommunen får möjlighet att jämföra sina insatser med andra kommuner i hela Sverige samt, om undersökningen upprepas, kan tydligt redovisa vilka förbättringar som har åstadkommits över tid.

 • OBJEKTIVITET                                                                                                                                                            Kommunvelometern är ett tydligt sätt för kommunen att redovisa sina insatser inom cykelområdet till invånare och lokal media. Att granskningen genomförs av en neutral, extern part ökar trovärdigheten i kommunikationen.                                                                                                                                                      
 • METODER

  Kommunvelometern ger konkreta råd till den undersökta kommunen hur cykelarbetet kan utvecklas vidare.

Frågor om anmälan eller deltagande i Kommunvelometern sker till: kommunvelometern@cykelframjandet.se.

För att ta del av vårt nyhetsbrev för Kommunvelometern maila: kommunvelometern@cykelframjandet.se.

 

VINNARE 2023

Helsingborg tar förstaplatsen i Kommunvelometern 2023 efter flera års topplaceringar och en förstaplats i fjolårets Kommunvelometer. På andra plats kommer Uppsala och tredjeplatsen går till Varberg. Varberg tar också förstaplatsen bland mellanstora kommuner och Danderyd hamnar i topp bland små kommuner.

Rapporter

Utöver att ingå i en nationell totalrapport får kommunerna som deltar en kommunspecifik fördjupad rapport. 

Fördjupade kommunrapporter för 2023 hittar du här.

Scrolla ner på sidan för lista med nedladdningslänk till nationella totalrapporter. 

Infografik

Infografik över resultaten i Kommunvelometern 2023 finns här.

om Kommunvelometern

Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Kommunvelometern har genomförts årligen sedan 2010.

nöjdhetsundersökningen Cyklistvelometern

Sedan 2018 genomför Cykelfrämjandet även Cyklistvelometern där de som cyklar kan tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin kommun – ett utmärkt tillfälle för cyklister att komma till tals och för kommuner att få värdefull feedback.

Cyklistvelometern genomfördes senast 2022. Läs mer om resultatet här.

År

Rapport

2023

Fullständig rapport – vinnare Helsingborg (högre upplösning)

2023

Fullständig rapport – vinnare Helsingborg (lägre upplösning)

2023

Fördjupade kommunrapporter

2022

Fullständig rapport – vinnare Helsingborg

2022

Fördjupade kommunrapporter

2021

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2021

Fördjupade kommunrapporter

2020

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2020

Fördjupade kommunrapporter

2019

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2019

Fördjupade kommunrapporter

2018

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2017

Fullständig rapport – vinnare Lund

2016

Fullständig rapport – vinnare Lund

2015

Fullständig rapport – vinnare Malmö

2014

Fullständig rapport – vinnare Lund

2013

Fullständig rapport – vinnare Malmö

2012

Fullständig rapport – vinnare Malmö & Lund

2011

Fullständig rapport – vinnare Malmö

2010

Fullständig rapport – vinnare Varberg

Cykelfrämjandets Kommunvelometer

Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete med cykelfrågor.

Kommunvelometern mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential.

ANMÄLAN TILL KOMMUNVELOMETERN 2022

Anmälan till Kommunvelometern 2022 är stängd. Resultatet av undersökningen presenteras senare under året.

Vid frågor kontakta: kommunvelometern@cykelframjandet.se

Varför delta i Kommunvelometern som kommun?

 • KUNSKAP

  Kommunen får en objektiv genomlysning av sitt arbete för ökad cykling, som tydligt visar kommunens styrkor och utvecklingsområden. Kommunen får ett kvitto på vad den redan är bra på och resultatet kan användas för att identifiera inom vilka områden som det finns möjligheter att ytterligare utveckla arbetet för ökad cykling.

 • MÄTBARHET

  Kommunen får möjlighet att jämföra sina insatser med andra kommuner i hela Sverige samt, om undersökningen upprepas, kan tydligt redovisa vilka förbättringar som har åstadkommits över tid.

 • OBJEKTIVITET                                                                                                                                                            Kommunvelometern är ett tydligt sätt för kommunen att redovisa sina insatser inom cykelområdet till invånare och lokal media. Att granskningen genomförs av en neutral, extern part ökar trovärdigheten i kommunikationen.                                                                                                                                                      
 • METODER

  Kommunvelometern ger konkreta råd till den undersökta kommunen hur cykelarbetet kan utvecklas vidare.

Frågor om anmälan eller deltagande i Kommunvelometern sker till: kommunvelometern@cykelframjandet.se.

För att ta del av vårt nyhetsbrev för Kommunvelometern maila: kommunvelometern@cykelframjandet.se.

 

VINNARE 2021

För fjärde året i rad är det alltså Uppsala som utses till Sveriges bästa cykelfrämjarkommun. På andra plats kommer Lund och tredjeplatsen går till Helsingborg. Årets bästa mellanstora kommun är Luleå och Danderyd tar förstaplatsen bland små kommuner.

Rapporter

Utöver att ingå i en nationell totalrapport får kommunerna som deltar en kommunspecifik fördjupad rapport. 

Fördjupade kommunrapporter för 2021 hittar du här.

Scrolla ner på sidan för lista med nedladdningslänk till nationella totalrapporter. 

Infografik

Infografik över resultaten i Kommunvelometern 2021 finns här.

om Kommunvelometern

Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Kommunvelometern har genomförts årligen sedan 2010.

nöjdhetsundersökningen Cyklistvelometern

Sedan 2018 genomför Cykelfrämjandet även Cyklistvelometern där de som cyklar kan tycka till om hur cykelvänliga de upplever sin kommun – ett utmärkt tillfälle för cyklister att komma till tals och för kommuner att få värdefull feedback. Läs rapporten för Cyklistvelometern 2020 här.

År

Rapport

2021

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2021

Fördjupade kommunrapporter

2020

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2020

Fördjupade kommunrapporter

2019

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2019

Fördjupade kommunrapporter

2018

Fullständig rapport – vinnare Uppsala

2017

Fullständig rapport – vinnare Lund

2016

Fullständig rapport – vinnare Lund

2015

Fullständig rapport – vinnare Malmö

2014

Fullständig rapport – vinnare Lund

2013

Fullständig rapport – vinnare Malmö

2012

Fullständig rapport – vinnare Malmö & Lund

2011

Fullständig rapport – vinnare Malmö

2010

Fullständig rapport – vinnare Varberg