STIGCYKLING / MTB
FÖR UNGA MED NPF

Barn på grusväg i skog. Stigcykling for barn & unga med NPF

Foto: Chris Lanaway

 
 
 
 

Föreläsning om projektet

De tidigare projektledarna Stefan Lönngren och Hans Stoops berättar om Cykelfrämjandets satsningar inom stigcykling: Stigcykling för barn och unga med NPF, samt hållbar stigcykling.

Cykelfrämjandet vill ge barn och unga med NPF chansen att hitta en ny form av fysisk aktivitet och naturupplevelse i stigcykling. Målsättningen är att få så många som möjligt att prova på att cykla i skogen. Förhoppningen är att detta kan bli en introduktion till en friluftsaktivitet som medför stora hälsovinster. Nu bygger vi ut projektet över Sverige för att nå så många som möjligt. 

  • STIGCYKLING = cykla mountainbike på stigar i skogen
  • NPF = Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t ex ADHD och Autismspektrumtillstånd 
  • CYKELFRÄMJANDET = ideell förening för cykelglädje sedan 1934, i detta projekt med statlig finansiering från Svenskt Friluftsliv.

Så här kan det se ut när vi är ute och cyklar. Klicka, njut och dela gärna vidare filmen:

SUPERCYKLISTER - THE MOVIEVarför stigcykling? 

Forskning från Stanforduniversitetet i USA har visat att kombinationen av pulshöjande aktivitet, vistelse i skog och det fokus som stigcykling kräver kan ge mycket goda effekter för personer med NPF-diagnoser. En annan fördel kopplat till NPF är att stigcykling går jättebra att göra helt själv om det passar en bättre. Men att dela upplevelsen med andra kan ju också göra det ännu roligare.

Läs gärna mer om projektet i en artikel från vår medlemstidning Cykling här.  

Image

HUR FUNKAR DET OM JAG VILL CYKLA? 

Våra aktiviteter kommuniceras löpande i Cykelfrämjandets sociala medier och hos våra partners.