Hållbara vandrings- och cykelleder

Cykelfrämjandet stödjer kommuner och regioner i planering och anläggning av hållbara leder i naturen. Fokus ligger på tätortsnära och välbesökta områden i behov av åtgärder.

Image

UT I SKOG OCH MARK

Vi är många som vill ta oss ut i skog och mark till fots eller på cykel för att uppleva naturen. Men populära gång- och cykelleder utsätts för hård belastning vilket i sin tur ger slitage som inte alltför sällan resulterar i att marken blir till blaskig sumpmark. Lösningen blir ofta en quickfix i form av spång eller grus – ett plåster på ett sår som inte skulle behöva finnas om man byggde på rätt sätt från början. 

Cykelfrämjandet har därför initierat ett projekt som går ut på att sprida kunskap och informera, framför allt kommuner och landsting, om hur man bygger hållbara leder som tål tuffare trafik och lämpar sig för såväl vandring som cykling. Fokus ligger på hårt belastade naturreservat och tätortsnära områden.

För frågor om hållbara leder kontakta: