HEAT

Participatory urban planning for healthier urban communities

EU-projektet HEAT har varit att förbättra medborgardialog i samhällsplanering för ökad folkhälsa i städer i Estland, Finland, Lettland och Sverige. Projektets övergripande mål är att bidra till planeringen av mer aktiva och inkluderande samhällen där cykling är ett säkert, populärt och acceptabelt transportsätt.

För att åstadkomma detta ska projektet ta fram och pilottesta koncept för deltagandeprocesser i cykelplanering och belysa det ekonomiska värdet och hälsofördelarna med aktiv mobilitet med hjälp av WHOs vertyg HEAT (Health and Economic Assessment Tool). Som enda cykelorganisation i projektet ska Cykelfrämjandet bidra med kompetens inom cykelplanering och aktivism för att hjälpa projektet förbättra förutsättningar för cyklister runt om Östersjön. Läs mer på HEAT projektets hemsida.

Image
Image
Image

publikationer och material från projektet


Handbok för deltagandebaserad samhällsplanering

Under projektets gång har projektpartnerna från Finland, Estland, Lettland och Sverige arbetat med inkluderande och deltagande processer med fokus på hållbara och hälsosamma samhällen, särskilt med koppling till cykling. Deltagandeprocesser är inte alltid enkla och förändring sker inte över en natt, därför vill vi dela med oss ​​av våra erfarenheter och insikter från projektet – med hopp om att vägleda och inspirera andra som jobbar med, eller är intresserade av, liknande frågor.

En svensk version av handboken finns här - Handbok för deltagandebaserad samhällsplanering.  

Material från handboken – Affischer


Material från handboken – Videor
Affischer och videor på engelska (utan textning) finns på HEAT-projektets webbplats

 

Cykling – en dunderkur

Vår stillasittande livsstil är ett av vår tids största hot mot folkhälsan. Ett smidigt sätt att få in mer fysisk aktivitet i vardagen är att gå eller cykla till jobbet, skolan och på fritiden. Och du, utöver alla hälsovinster kan vi lova att din plånbok knappast kommer klaga – inte heller miljön. Vi har här samlat inspirerande fakta som kommer att få dig att hoppa upp på cykelsadeln – om du inte redan sitter där

Cykling – en dunderkur (Svenska)

Cycling – a prescription for health (English)

Barnen är inte problemet

Dagens unga förväntas bli den första generation i modern tid som får en kortare livslängd än sina föräldrar. Orsaken? För lite fysisk aktivitet och en stillasittande livsstil. Ett bra sätt att få in mer rörelse i vardagen är att gå eller cykla till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter. Vi på Cykelfrämjandet tycker att det är viktigt att barn kan och får cykla. Vi har här samlat fakta, inspirerande exempel och råd till dig som är förälder, beslutsfattare eller jobbar inom skolan, om hur du kan påverka barns cykling i en positiv riktning. Barnen är inte problemet – det är vi vuxna som måste säkerställa att alla barn har rätt förutsättningar för att må bra – idag och i framtiden.

Barnen är inte problemet

Utredning: Cyklingens hälsoeffekter i Stockholms län 2030

Utredningen undersöker folkhälsoeffekterna av dagens cyklande i Stockholms län jämfört med målet om 20 procent cykelandel 2030 med hjälp av WHOs verktyg HEAT (Health Economic Assessment Tool).

Cyklingens hälsoeffekter i Stockholms län 2030

Läs mer om hur projektpartnerna lärde sig om HEAT verktyget och andra projektpartners utredningar om de samhällsekonomiska effekterna av ökad gång och cykling med hjälp av verktyget:

HEAT-tool training and calculations in project cities and regions

 


Nätverk för deltagandebaserad samhällsplanering

Vill du komma i kontakt med andra som arbetar med eller är intresserade av deltagandebaserad samhällsplanering? Läs mer om nätverket här eller gå med gruppen direkt via Linkedin: Participatory Urban Planning.

 

Projektdeltagare:

  • City of Turku, Finland
  • Council of Southwest Finland – Service Centre for Sustainable Development and Energy of Southwest Finland (VALONIA), Finland
  • Turku University of Applied Sciences, Finland
  • Jurmala City Council, Lettland
  • Institute of Baltic Studies, Estland
  • Tartu City Government, Estland
  • Cykelfrämjandet, Sverige

Projektet inleddes den 1 april 2018 och pågår till den 31 mars 2021.

Hela projektet har beviljats 646 644 Euro i finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Interreg Central Baltic Programme 2014-2020.

Informationen om samfinansieringen av projektet genom Interreg Central Baltic Programme 2014-2020 ska finnas tillgänglig på denna sida fram till minst 1 april 2026.