EU-projektet HEAT

EU-projektet HEAT handlar om att förbättra medborgardialog i samhällsplanering för ökad folkhälsa i städer i Estland, Finland, Lettland och Sverige. Projektets övergripande mål är att bidra till planeringen av mer aktiva och inkluderande samhällen där cykling är ett säkert, populärt och acceptabelt transportsätt.

För att åstadkomma detta ska projektet ta fram och pilottesta koncept för deltagandeprocesser i cykelplanering och belysa det ekonomiska värdet och hälsofördelarna med aktiv mobilitet med hjälp av WHOs vertyg HEAT (Health and Economic Assessment Tool). Som enda cykelorganisation i projektet ska Cykelfrämjandet bidra med kompetens inom cykelplanering och aktivism för att hjälpa projektet förbättra förutsättningar för cyklister runt om Östersjön.

Image
Image
Image

Projektdeltagare:

  • Baltic Region Healthy Cities Association, Finland
  • Council of Southwest Finland – Service Centre for Sustainable Development and Energy of Southwest Finland (VALONIA), Finland
  • Turku University of Applied Sciences, Finland
  • Jurmala City Council, Lettland
  • Institute of Baltic Studies, Estland
  • Tartu City Government, Estland
  • Cykelfrämjandet, Sverige

Projektet inleddes den 1 april 2018 och pågår till den 31 mars 2021. Hela projektet har beviljats 646 644 Euro i finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Interreg Central Baltic Programme 2014-2020.

Informationen om samfinansieringen av projektet genom Interreg Central Baltic Programme 2014-2020 ska finnas tillgänglig på denna sida fram till minst 1 april 2025.