Prioritera människorna – gör inte Torbjörns torg till busstorg

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Torbjörns torg kan få mer plats för människor, bättre framkomlighet för fotgängare och cyklister samt en bättre koppling mellan torgets delar, föreslår Cykelfrämjandet.

Den stora parkeringsplatsen Torbjörns torg ska enligt en ny detaljplan bli en plats för människor – jättebra! Men det saboteras av att man föreslår att busshållplatserna flyttas in på torget. Detta samtidigt som kommunen tänker flytta hållplatserna bort från Stora torget – det enda andra torg i Uppsala som klyvs av en gata.

Busshållplatserna ska flyttas in på Torbjörns torg. De tränger bort två rader bilparkering och minskar utrymmet för hela tanken med att förändra torget – mer plats för vistelse.

De föreslagna busshållplatserna minskar ytan för både vistelse och bilparkering. Bussarna, som kommer var tionde minut, innebär också skymda förhållanden när avstigande vill korsa gatan för att handla. Torgets vistelseyta minskar ytterligare när man föreslår en cykelbana över torget.

Cykelfrämjandet föreslår:

  • Ha kvar busshållplatserna på Tunagatan endast 70 meter bort.
  • Ingen cykelbana på torget – det skapar nya konfliktytor och ökad otrygghet för fotgängare. Vi föreslår istället en upphöjd gångfartsyta.
  • Flytta vistelseutrymmet till västra sidan och bilparkeringarna österut nära trafikleden Svartbäcksgatan. Det ger mindre buller och bättre koppling till det lilla torget vid Uppsalahem.
  • Onödigt med cykelbana på Tunagatan – det ger mindre plats för fotgängare. Cyklar, bussar och bilar samsas väl på Tunagatan med dess 30 km/h.

Vårt förslag ger en fördubblad vistelseyta med fler soltimmar, ett bättre sammanlänkat torg och bättre framkomlighet för både gående och cyklister. Dessutom fler parkeringsplatser än i detaljplaneförslaget.

Cykelfrämjandets förslag

Detaljplan för Torbjörns torg och kvarteret Sigbjörn

 

Dela!