Yttrande inför SMN 2023-10-26

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 26 oktober 2023. H15 Inriktningsbeslut för Södra vägen, Nya Allén – Engelbrektsgatan Vi stödjer inriktningsbeslutet till fullo, av … Läs mer

Yttrande inför SMN 2023-08-24

GöteborgskretsenGöteborgskretsen, Opinion

Cykelfrämjandet Göteborg har skickat nedanstående synpunkter till ledamöter i stadsmiljönämnden inför sammanträdet 24 augusti 2023. 2023-09-10: Uppdaterat med nämndens beslut   Handling – 7 Inriktningsbeslut för Södra vägen, Nya Allén … Läs mer