Cykelns transporteffektivitet behöver utrymme i regeringens klimatpolitik

Johline LindholmNyheter, Opinion

Vid en första genomlysning av regeringens Klimathandlingsplan kan noteras att regeringen lyfter vikten av hög och ökad transporteffektivitet “för att nå klimatpolitiska, näringspolitiska och transportpolitiska mål på ett kostnadseffektivt sätt”. Då är det vitalt att regeringen inkluderar aktiv mobilitet och cykling som en kritisk del i den transporteffektiviteten. Fokus för klimathandlingsplanen verkar dock i stora drag ligga på fler utredningar, en övertro på elektrifiering och att undvika konkreta åtgärder för 2030-målet och vi hoppas på att få se fler konkreta åtgärder framåt. 

– Om regeringen menar allvar med att de förstår behovet av ökad transporteffektivitet för att nå klimatmålen så bör de ta fram konkreta åtgärder för ökad transporteffektivitet i form av aktiv mobilitet. En viktig åtgärd som regeringen kan göra direkt är att ge Trafikverket ett förtydligat och skarpt direktiv att tillämpa 1- och 2-åtgärder i långt större utsträckning än vad som görs idag, säger Per Hasselberg, ordförande på Cykelfrämjandet. 

Om vi blickar mot EU så har Europaparlamentet och EU-kommissionen under 2023 antagit en europeisk cykeldeklaration. Deklarationen lyfter cyklingens centrala roll i att uppnå EU-ländernas mål gällande fossilfrihet, energieffektivisering och nollutsläpp. Medlemsländerna uppmanas att använda cykling i alla nivåer av samhällsplaneringen och om Sverige ska kunna uppnå potentialen som EU pratar om måste det finnas många fler förslag och åtgärder. 

Per Hasselberg, ordförande på Cykelfrämjandet

Per Hasselberg, ordförande på Cykelfrämjandet

– Regeringen hänvisar ofta till EU på klimatområdet och Sverige bör även inom mobilitet och transporteffektivitet inspireras av EU:s linje där det finns många förslag och åtgärder. Cykling behöver bli en mer integrerad del av klimatomställningen inom transportsektorn för att vi ska lyckas nå våra mål, säger Per Hasselberg, ordförande på Cykelfrämjandet.

Cykelfrämjandet konstaterar att regeringens infrastrukturplaneprocess blir ett viktigt tillfälle att komplettera det som inte behandlas i klimathandlingsplanen. Fler åtgärder behövs för ökad cykling, utöver att skärpa kraven på Trafikverket att implementera 1- och 2-åtgärder så att skrivningarna om transporteffektivitet i planen levererar konkreta resultat.

 

Dela!