Låt cykeln vinna EU-valet!

TatjanaNyheter, Opinion

KRÖNIKA | Bättre hälsa, minskad trängsel, lägre klimatpåverkan, mer pengar över… Det är ingen hejd på allt vi får med ökad cykling. Och det är politik, inte minst på EU-nivå. Så låt cykeln vinna EU-valet!

Det är lätt att ge någon annan skulden för eländet vi omges av. Men det vore rätt att erkänna och ta på sig skulden. Det ser snyggare ut och det är lättare att ändra sitt eget beteende än andras. Så låt oss slå fast att vi gjort fel:

Politiken vill ignorera klimatmålen. Alla riksdagspartier står bakom att transporternas klimatpåverkan till år 2030 ska minska 70 procent jämfört med år 2010, men den faktiska politiken ökar utsläpp. Inget riksdagsparti vill lämna EU, som ska bli världens första klimatneutrala region år 2050, men många går till val på att riva upp sånt som krävs för att målet ska nås. Det är vårt fel. Vi har inte varit tydliga nog med vår förväntan att de vi röstar fram ska leverera klimatmålen vi enats om.

Politikerna vill hantera en fråga i taget. Några jobbar med transporter, andra med boendet, åter andra med energisektorn. Det som gör att många mål nås på samma gång belönas inte. Fel av oss som låter diskussionen handla om en sak åt gången och inte säger åt våra politiker att hitta sånt som löser flera problem samtidigt.

Politiken lockar med billigare bensin och diesel, flörtar med våra allra lägsta drifter och ser oss som vandrande plånböcker. Det är vårt fel, vi väljare behöver bli tydligare med att vi inte godtar den enorma prislapp för framtiden som låga priser på fossila bränslen innebär.

Politiken prioriterar fel. Trots att mer cykling ger så många nyttor – bättre folkhälsa, lägre klimatpåverkan, mer plats i våra städer och sänkta transportkostnader – så prioriteras det inte av våra folkvalda. Felet är vårt. Vi behöver visa att alla gynnas av bättre örutsättningar att cykla i vardagen: de över en miljon runt om i Sverige som cyklar varje dag, men också de som skulle cykla mycket oftare om det blev mer bekvämt, snabbare, säkrare och mer lönsamt än idag. Faktiskt gynnar ökad cykling också den som inte under några omständigheter kan tänka sig att ta cykeln – ju fler som cyklar, desto mindre trängsel blir det på bussen eller tåget och desto snabbare kommer bilisten fram.

Det är fel att dra alla politiker över en kam. Det finns partier som vill göra mer för klimatet och cyklingen, som vill upp ur stuprören och som inte vill se en återgång till mer fossilt och ökad bilism. Och i varje parti finns det ledamöter som vill mer än sitt parti, som vill övertyga sina partikollegor och som vill ha ett starkt mandat från väljarna i ryggen att föra fram cyklingen som svaret på många av våra utmaningar. Några av cykelpolitikerna har redan trätt fram, andra måste få frågan från oss väljare. EU-valet är det perfekta tillfället eftersom både partier och ledamöter är friare än i riksdagen eller kommunen att driva genom egna hjärtefrågor.

Gör rätt, ge cyklingen din röst. Mer cykling ger hög klimatnytta per krona, med massor av sidonyttor. Att ta cykeln istället för bilen ger mer pengar kvar i hushållskassa, att avstå bilen eller busskortet är enklare nu när alla inte behöver ta sig till jobbet eller plugget vareviga dag. Nu skapar vi framtidens hållbara vardag. Nu ser vi till att cykeln vinner EU-valet den 9 juni!

Mattias Goldman,
2030-sekretariatet

Läs mer om EU-valet på cykelframjandet.se/eu-val och skriv under vår namninsamling för att få Sverige att förverkliga den Europeiska Cykeldeklarationen.

Dela!