DEBATT: Bättre tätorter med färre parkeringar

TatjanaNyheter, Opinion

Tomas Stanislawski, från Cykelfrämjandet Kristianstad, pratar med förbipasserande och politiker om behovet av att begränsa biltrafiken i Kristianstad.

I en insändare som skickats till flera lokaltidningar sörjer Kungliga Automobil Klubbens (sic) lobbyister att bilparkeringsplatser försvinner i tätorterna. Som en liten förening tar man sig rätten att tala för hela det svenska folket som tolkas vilja ha fler bilar.

I verkligheten har inte antalet bilar ökat mer än befolkningsökningen, vilket inte tyder på att intresset för att köra bil ökat. Trenden vi ser både i Sverige och omvärlden är tvärtom; färre bilar och bättre tätorter där den dyra egna bilen inte behövs. Flertal Europeiska städer minskar kraftigt på bilismen till fördel för miljöer där man kan bo utan bil; där ett bilfritt liv fungerar i vardagen. Paris tar bort 70 000 parkeringsplatser vilket hade motsvarat 1 500 slopade parkeringsplatser i Kristianstad, lilla Paris. Gent har en cirkulationsplan som minskar biltrafiken i tätorten och främjar andra trafikslag. Flera andra följer och ingenstans går samhället under. Alla studier genom decennier visar att när bilarna försvinner ur stadsrummet blomstrar handeln, då fler människor tycker om att befinna sig i staden. Fler människor innebär fler kunder och mer handel.

Medborgarna har blivit medvetna om bilens negativa miljöpåverkan och dess belastning för privatekonomin, vilket gör att man söker sig till alternativa transportmedel. Cykelhandlare vittnar om att försäljningen exploderat, elcyklarna används lätt upp till 15 kilometer enkel pendlingsväg, lastcyklarna fixar storhandlingen och tar barnen till dagis samt elsparkcyklar är numera ett normalt inslag i mobiliteten.

Denna vilja reflekteras genom den kommunala demokratin där de flesta kommuner, från storstäder och ner till mellanstora kommuner, nu har ambitiösa planer som för handel, hälsa, ekonomi, klimat och stadsrummets trevnad bereder plats för bättre transportslag än bilen.

Vi har i Sverige redan mer parkeringsyta per person än boendeyta, en absurditet som i sig talar om att vi behöver hejda oss och fråga vem tätorterna är till för. Vi behöver fler säkra cykelvägar där parkerade bilar nu bara står overksamma. Vi behöver fler mobilitetshus där man lånar en lastcykel till veckohandlingen. Vi behöver fler säkra cykelparkeringar vid bostäder och målpunkter. Vi behöver mer plats i städerna för träd som ger skugga i ett förändrat klimat. Vi behöver tätare städer med billigare bostäder som inte belastas av höga kostnader för parkering, kostnader som idag tyvärr betalas av alla boende – även de som valt bort bilen. Vi kan och bör nyttja våra städer bättre än subventionerade förvaringsplatser för ineffektiva privatägda bilar.

Är helt enig med Kungliga Automobil Klubbens undersöknings slutsatser, vi behöver “tillräckligt” med parkeringsplatser för boende och besökare i staden. När tillräckligt många boende valt bort bilen och besökarna anländer till fots, med cykel, med kollektivtrafik eller med en mobilitetstjänst, så behövs knappt några parkeringsplatser alls.

Tomas Stanislawski, Cykelfrämjandet Kristianstad

Artikeln publicerades först i Kristianstadbladet 2022-08-01.

Dela!