”Tänk på cyklingen när du röstar i EU-valet”

TatjanaNyheter, Opinion

OPINION | Söndagen den 9 juni är det EU-val. För det första: Gå och rösta!

EU har en väldigt stor påverkan såväl i Europa som här i Sverige. Även om EU-politik ibland kan vara svår att förstå så gör det skillnad vem vi röstar på i EU-valet! Som en liten hjälp på vägen har vi frågat alla partiers toppkandidater om hur de vill jobba för ökad cykling, något som du kan läsa om i det senaste numret av vår medlemstidning, och även här på vår hemsida.

För det andra: Tänk på cyklingen när du väljer parti och kandidat i valet!

Men tar verkligen EU några beslut som berör mig i min vardag som cyklist, kan man fråga sig? Ja absolut! EU betalar ut stora pengar till bland annat infrastrukturprojekt och regional utveckling. Här behöver cyklingen få sin rättmätiga del av kakan. Eftersom ökad cykling bidrar till att lösa så många samhällsproblem – från höga klimatutsläpp och dålig luft till stillasittande och köer på vägarna – borde cyklingens del av kakan dessutom vara ganska stor. EU inverkar också på den nationella lagstiftningen på många sätt. Dessutom kan EU påverka cyklingen indirekt genom olika insatser för att minska utsläppen från fossildriva transporter, men då måste vi ha kandidater som har cykling i tanken!

Omställningen har som bekant bromsat in i Sverige. Brist på ambition och konkreta åtgärder skapar nu en negativ bild av Sverige i omvärlden och här hemma ger alla instanser – från industri, myndigheter och civilsamhälle – regeringens miljöpolitik underkänt. Men när Sverige har tappat ledartröjan så är det nu EU som driver på omställningen.

I början av april antog EU:s transportministrar den europeiska cykeldeklarationen. Det är inget bindande dokument, men lyfter fram cykeln som ett centralt transportslag för klimatomställning, folkhälsa och framkomlighet. Deklarationen pekar på vikten av att frigöra medel till ökad cykling på alla politiska nivåer, och att cykling integreras på alla nivåer av transportplaneringen. Det är dock inte givet att EU:s transport- och klimatpolitik fortsätter utvecklas åt det här positiva hållet. Det skulle tvärtom kunna bli ett bakslag efter det kommande EU-valet. Att aktiva transporter löser många samhällsproblem borde inte vara en politisk stridsfråga. Insatser för att stärka folkhälsan och klimatet är de flesta för. Men i hela EU sker nu en stark mobilisering från högerpopulistiska partier, vars inflytande generellt leder till minskat stöd för cykling. EU-valet kommer att vara ett ödesval om utvecklingen ska gynna folkhälsa, frihet och klimat.

Allt beror på hur du och alla vi andra EU-medborgare röstar!

Per Hasselberg,
ordförande för Cykelfrämjandet

Läs mer om EU-valet på cykelframjandet.se/eu-val och skriv under vår namninsamling för att få Sverige att förverkliga den Europeiska Cykeldeklarationen.

Dela!