Cykelstråk får uppfällbara bommar över Lennakattens spår

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Cykelfrämjandet i Uppsala firar! Efter flera år av påtryckningar får Lennakatten bommar istället för två cykelfållor.

Karta över passagerna längs Lennakatten i UppsalaKarta över Lennakattens dragning i centrala Uppsala med utmarkerade passager för cyklister och bilar.

Passagerna över Lennakattens spår skapar hinder

I Uppsala finns 9 passager för gång- och cykeltrafik över Lennakattens spår. Samtliga har fasta cykelgrindar för att göra gående och cyklister uppmärksamma på att de passerar ett järnvägsspår. Men dessa grindar är svårmanövrerade och begränsar framkomligheten. De tvingar cyklister att sväng i kringelikrokar genom de smala grindarna. Detta stoppar upp trafiken och skapar trängsel och konflikter.

Grindar skapar hinderGrindarna är svåra att cykla igenom.

För trehjulingar, lastcyklar och rullstolar är de i det närmaste omöjligt att passera. I juni 2016 uppmärksammades Uppsala kommun på detta av medborgare som tyckte det är diskriminerande mot personer med funktionsnedsättning. Svaret blev då att man gjort en översyn och konstaterat att grindarna sitter för snävt. Grindarna uppfyllde inte kraven* och man sa att de skulle justeras. Även föreningen som driver Lennakatten var medvetna om att grindarna på många ställen är för snäva.

Sedan hände ingenting.

Många lyft och justeringar blir det på huvudcykelstråket. När cykel med kärra och lastcyklar med två eller tre hjul ska ta sig över Lennakattens spår vid McDonalds vid Fålhagsleden.

Cykelfrämjandet kommer med förslag

Cykelrådet är en plattform där föreningar möter Uppsala kommuns tjänstemän och politiker i gatu- och samhällsmiljönämnden. Där är Cykelfrämjandet i Uppsala representerade. På Cykelrådet i november 2018 presenterade vi våra synpunkter om cykelgrindarna längs Lennakatten. Vi jämförde hur cykeltrafiken bromsas av fasta hinder, även när inget tåg kommer, och även på huvudcykelstråk, medan biltrafiken har uppfällbara bommar vid allra minsta gata. Som vid McDonalds, eller in till villakvarter med ett fåtal hushåll i Årsta.

Infart till McDonalds för bilar – fritt fram! Huvudstråk för cyklister – fasta hinder!

Vi undrade:

   • Hur kan man prioritera en museijärnväg och ett fåtal bilister
    framför de stora flödena av cyklande vuxna och barn?
   • Hur kan man, i en stad som satsat på att bli Sveriges bästa cykelstad,
    tillåta fasta hinder i vältrafikerade cykelstråk?

Framkomligheten för stadens cyklister bör prioriteras minst lika högt som för bilisterna, med bommar som endast fälls ner när ett tåg ska passera. Detta skulle dessutom höja trafiksäkerheten då människor på riktig skulle göras uppmärksamma på att ett tåg kommer, och inte som idag när de flesta har fullt sjå att hålla balansen på cykeln och snarare är mindre uppmärksam på eventuella tåg.

Vi föreslog:

   • Fällbara bommar vid 5 passager (nr 1, 2, 3, 6, 8 och 9)
   • Justering av cykelgrindar vid övriga passager, så att de uppfyller
    kraven på korrekta avstånd enligt VGU-handboken*.

Lennakatten är en uppskattad museijärnväg, där merparten av trafiken på banan är ångloksdragna museitåg som trafikerar banan med 10-14 turer per dag under perioden maj-september, under denna tid är cykelgrindarna stängda. När Lennakatten slutat gå för säsongen ställs grindarna upp.

Uppfällda grindarNär grindarna är uppställda är framkomligheten god.

Grindarna ska justeras och uppfällbara bommar ska installeras

Nu kan vi i Cykelfrämjandet med glädje meddela att Uppsala kommun har jobbat vidare utifrån våra förslag och kommit fram till att åtta av passagerna ska åtgärdas.

 • Två av dem ska få fällbara bommar med ljud- och ljussignal: passagerna i cykelhuvudvägnätet vid Bergsbrunna och vid Melongatan.
 • Vid McDonalds ska framkomligheten förbättras för cyklister att använda befintlig järnvägsövergång för bilar, genom att anlägga cykelbanor.
 • Vid resterande passager ska grindarna justeras för att uppfylla kraven och andra åtgärder som siktförbättring och nya staket ska öka säkerheten. Åtgärderna är planerade att genomföras 2021-2024.

Utan Cykelfrämjandet i Uppsala hade dessa åtgärder inte genomförts!

* Kraven specificeras i VGU – handboken för Vägars och gators utformning. Enligt dessa ska det vara minst 1,5 meter mellan grindarna och överlappning ska vara max 0,5 m. Dessutom ska gång- och cykelbanan ha en minimibredd på 3,5 meter.

 

Stöd Cykelfrämjandet genom att bli medlem! Ditt stöd behövs.

Kommunens redovisning av åtgärderna, pdf 24 MB

Bild 35-38  i  vårt Facebook-album ”Du vet att Uppsala är en bilstad när…”

Uppsalakretsen

 

Dela!