Uppsala bästa cykelfrämjarkommun igen, trots poängtapp

UppsalakretsenNyheter, Uppsalakretsen

För tredje året i rad är Uppsala den kommun som främjar cyklingen mest. Det är full poäng i alla grenar utom i investeringar i infrastruktur. Där har poängen sjunkit sedan året innan.

Fyrtio kommuner deltog och tillsammans stod de för nästan halva Sveriges befolkning. Kommunvelometern viktar tre områden lika mycket. Den maximala poängen är 90.

  •  Infrastruktur, 30 poäng (Infrastrukturinvesteringar 20p. Infrastrukturåtgärder 10p.)
  • Information och marknadsföring, 30 poäng (Informations- och marknadsföringsinvesteringar 20p. Informations- och marknadsföringsåtgärder 10p)
  • Organisation, 30 poäng (cykelpolitik 10p. Uppföljning och mätning 10p)

Kommunvelometern 2020,
1. Uppsala, 82
2. Linköping, 80
3. Malmö, Umeå, 76,5

Investeringarna halverades

Investeringarna halverades under 2019 jämfört med 2018 och 2017, från 800 kr/invånare till 373 kr/invånare 2019. Lika mycket pengar är budgeterade för 2020. Det gjorde att poängen föll från 18 till 12 poäng av 20 möjliga.
Gränbybanan kom inte igång och Gamla Uppsalabanan väntar fortfarande på igångsättning längs järnvägen vid Portalgatan. Betongbarriärerna har stått länge där. Stora summor lades på nya cykelvägar 2018 och betydligt mindre under 2019, även om det var mycket jämfört med tidigare år. 2019 fanns också ett fokus på att åtgärda kantsten.

Full pott

Uppsala är en av fyra kommuner som har full poäng i både organisation och i information/marknadsföring. Kommunvelometern framhåller Vintercyklisterna och Cykelvänlig arbetsplats, men också att det finns tydliga mål och styrdokument.

Cyklistvelometern

Kommunvelometern värderar kommunernas insatser under ett enskilt år. Men det är ju bara en bråkdel av cyklisternas värld som kan påverkas på ett år. För att få en uppfattning om hur det sammanlagda förhållandet är i kommunen har Cykelfrämjandet en enkät riktad till cyklisterna – Cyklistvelometern. Den görs vart annat år och där kan du som cyklist ge din uppfattning. Förra gången, 2018, innebar Uppsalacyklisternas bedömningar att Uppsala kommun hamnade på sjunde plats.

Kommunvelometern, riket

Kommunvelometer – Uppsala

Uppsala kommuns cykelbokslut – Cykelåret 2019

Hur tycker du att det är att cykla i Uppsala – svara på enkäten

Dela!