Gränbystråket ska bli snabbcykelstråk – hur?

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Cykelstråket från Kvarntorget till Gränby sportfält ska rustas upp. Det gäller också gångbanan. Var med och påverka när Cykelfrämjandet går igenom möjligheterna lördag 18 augusti.

Hur tycker du att cykelbanan – och gångbanan! – ska utformas på bästa möjliga sätt?
Korsningar, anslutningar, bredd, åtskillnad av fotgängare och cyklister, tunnlarna, Kvarntorget.
Det är också ett tillfälle att pröva alternativa lösningar

Några lämpliga kriterier för en snabbcykelbana:

  • En snabbcykelbana ska vara konstruerad för en hastighet på 30 km/h med stora kurvradier.
  • Det innebär att fotgängare och cyklister bör vara väl åtskilda.
  • Eftersom cyklister har väldigt olika fart, bör den också ha en bredd som klarar många omkörningar med mötande trafik.
  • En snabbcykelbana är en huvudled och bör ha företräde i korsningar.
  • Den bör vara tydlig för anslutande gång- och cykelbanor.

Det finns säkert mer att ha i åtanke när man ritar den nya Gränbystråket. Välkommen med dina funderingar kring problemställen. Tillsammans kan vi diskutera fram möjligheter för kommunen till en bättre väg för både fotgängare och cyklister.

Vi syns på Kvarntorget lördag 18 augusti kl 14 för att syna Gränbystråket till fots. Tipsa dina grannar och vänner.

En cykeltur längs Gränbystråket – Cykelfrämjandet
Snabbcykelleder – Uppsala kommun

Dela!