Fullerö hage – ta cykeln längs järnvägen

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Fullerö hage sällar sig till Lindbacken som ännu en bilstad i Uppsala kommun. Valfriheten blir satt ur spel när det är långt till busshållplatsen och för långt för att cykla. Valet står snarare mellan en eller två bilar!
Men, järnvägen ger hopp för de som cyklar!

Fullerö hage (rött) ligger visserligen nästan 5 km längre från Resecentrum än Lindbacken (orange), men har samtidigt en järnvägsstation (blå) inom räckhåll.

Storvreta utvidgas söderut längs järnvägen mot Uppsala. Här planeras arbetsområden och bostadsområden. Första bostadsområdet är Fullerö hage.

Översiktsplanen för Storvreta 2012 har reviderats. Borta är planerna på temapark. En flyttad tågstation skulle ge alternativ till bilberoendet. Gena, plana och korsningsfria cykelbanor till järnvägsstationen skulle göra det lättare att resa kollektivt. Dessa skulle också koppla till Storvreta centrum och idrottsområdet.

De första har redan flyttat in.

Som det ser ut blir Fullerö hage lika bilberoende som Lindbacken:

 • Alldeles för långt till busshållplatsen, 600-1500 meter.
 • Ingen förbindelse till järnvägsstationen i Storvreta.
 • För långt för de flesta att cykla till Uppsala tätort.

Det eliminerar i praktiken valmöjligheten att välja buss, tåg eller cykel! Det gör att de som flyttar dit skolas in att ta bilen och inrättar sitt liv därefter. Det gör det svårt att ändra livspusslet och byta till cykel, buss eller tåg.

Med en cykelväg längs järnvägen (grön) får boende i både Fullerö och Storvreta en väg som är en dryg km kortare, utan vägbuller, utfarter och backar. Blå ring är järnvägsstationen, gul ring är närmaste busshållplats.

Valfrihet är inte valet mellan en eller två bilar

Boende i Fullerö hage står knappast i valet mellan cykel, buss eller tåg. De väljer snarare mellan en eller två bilar, precis som i Lindbacken. Och med stigande inkomster blir valet alltför ofta två bilar. Under överskådlig tid har boende i Fullerö hage för långt till busshållplatsen och för långt att cykla, vare sig till stan eller till Storvreta järnvägsstation.

Ska bilåkandet minska måste cykelpendling vara ett av alternativen, även för kransorterna. Att avhända sig cykeln som ett realistiskt alternativ och låta buss vara enda alternativet till bil är att bakbinda ena armen i arbetet för hållbara transporter.

Cykeln – vem bryr sig?

Alla partier är positiva till cykel. Alla värnar om cyklistens säkerhet. Ju fler cyklister, desto mindre bilköer. Ändå är det mest hållbara transportfordonet, cykeln, sällan med i planeringen annat än ur säkerhetsperspektiv, och i Fullerö hage inte ens övervägd som en nödvändig och prioriterad lösning för att öka eller ens behålla andelen för hållbart resande. Så här står det i den fördjupade översiktsplanen för Storvreta från 2012:
”Gång och cykelbanor bör kompletteras så GC-nätet blir tryggt, säkert och kontinuerligt.”
Större är inte ambitionerna, tyvärr.

Infrastruktur är inte bara vägnätet. Låt oss gissa: Förskolan förläggs med största möjliga fördel för bilburna som ska vidare till motorvägen, inte för största möjliga fördel för de som ska vidare med buss, eller cykla till tåget eller hela vägen till staden. Men vi hoppas att vi har fel.

Bästa vännen ger hopp

I staden är den raka vägen redan upptagen av bilvägar och cykelbanan får krångla sig fram bredvid, under och över i en total anpassning till den etablerade trafikmaktordningen. Men det finns ett transportsystem som är ännu rakare, som till och med biltrafiken får anpassa sig till: järnvägen.

Järnvägen kan vara cyklistens bästa vän. Att låta en cykelbana slå följe med järnvägsspår erbjuder möjligheter till flera av de viktiga fördelar en cyklist kan begära:

 • Rakhet – genhet
 • Inga backar
 • Planfria korsningar med biltrafik

Fullerö hage ligger alldeles intill järnvägen, vilket öppnar möjligheter för hållbara resor per cykel, norrut till Storvreta och dess järnvägsstation och söderut till Uppsala tätort. Cykelvägen

 • blir den genaste vägen
 • blir så gott som bullerfri
 • slipper många korsningspunkter med biltrafik, eftersom det byggs betydligt färre hus längs en järnväg än längs en landsväg.

Samtidigt öppnar det upp för Storvretaborna att få en snabbare cykelväg till Uppsala. Cykelfrämjandet har haft ögonen på möjligheten för Storvretaborna att cykla längs järnvägen till stan. Storvretas utvidgning söderut förstärker argumenten för en sådan cykelväg.

Vägvinster och i tid

Cykelvägarna till Gamla Uppsala blir 20 procent kortare! Med en hastighet av 20 km/h tar det en dryg kvart till Groaplan (Uppsala högar). Med en elcykel tar det 13 minuter. Till Resecentrum skulle det ta drygt 25 minuter, mot cirka 20 minuter (exklusive parkering och gång) med bil och 25 minuter med buss (exklusive gång- och väntetid) enligt Google Maps. Med cykel plus tåg, 7 + 8 minuter, exklusive gång- och väntetid. Är målet annat än Resecentrum ökar fördelarna med bil och cykel.

Väg redan byggd

Mycket av cykelvägen längs järnvägen finns redan. Som väg, cykelbana eller skogsbilväg. Även omvägar som inte löper längs med järnvägen.

Cykelbanan kan dessutom fortsätta på gamla banvallen genom Gamla Uppsala ända fram till Runebergsgatan! Och slipper därmed alla korsningar, utom en, genom bebyggelsen, samt 4 meters backe till Groaplan.  Onödiga backar kan jämställas med permanent motvind, 1 procents lutning = 1 sekundmeter. Tyvärr ger inte nedförsbackar den omvända effekten i samma utsträckning.
Sträckor markerade med grönt är vägdragningar som redan finns.Prickad linje anger gamla stambanan. Lilla blå ringen anger nuvarande station.

Flera parter kan finansiera cykelvägen: Trafikverket, Region Uppsala och kommunen.

Idag läggs enorma pengar på förbättringar av redan befintliga vägar för biltrafiken: Uträtningen av Östhammarsvägen förbi Lejsta kortade vägen 700 meter eller 8 procent. Hela ombyggnaden mellan Jälla och Hov (förbi Hallstaviksavfarten) kostade 355 miljoner kronor. Resultatet blev en rakare väg, högre hastighet, minskad risk för att bilister kör ihjäl varandra och en väg som ingen vettig cyklist cyklar på. Totalt kostar ombygganden av den befintliga vägen mellan Jälla och Börstil cirka en miljard kronor. Man skulle önska att Trafikverket uppmuntrade alternativen till bil, istället för att öka fördelarna med att välja bilen.

Vikten av vägnätets maskor

Valet av transportfordon avgörs oftast av hur snabbt man kan förflytta sig mellan start och mål. Ju tätare maskor ett vägnät har, desto genare blir resan. Första lektionen i att minska biltrafiken är att inte göra ett tätare bilvägnätet, andra lektionen är att göra vägnäten för alternativen kollektivtrafik och cykel mer tätmaskigt.

Den insikten finns i holländska Sustainable Safety, men inte i svenska Nollvisionen, eftersom Nollvisionen enbart fokuserar på (bilisters) olyckor. (Inte heller på buller, luftkvalitet, utrymme, eller fysisk aktivitet).

Det häpnadsväckande är att boende i Fullerö hage kan få ytterligare en avfart från E4:ans motorväg. Lilla Storvreta får då TVÅ avfarter från motorvägen! Uppsala har i praktiken två avfarter – eftersom den södra avfarten och Almungeavfarten bägge leder till Gnistarondellen.

Svart anger föreslagna vägdragningar inklusive en ny avfart från motorvägen.

Nya samhällen med tvåbilshushåll

Tanken med ytterligare en avfart är främst att få in kollektivtrafik genom bostadsområdet. Vägen förbi Fullerö hage blir därmed en infartsväg. Samtidigt får alltså bilen samma fördel. Cykelfrämjandets förslag är att om det över huvud taget byggs en ny södra infart till Storvreta/Fullerö så ska den enbart vara för linjebuss. Än bättre vore om en buss- och cykelbro kopplar Fullerö hage/Storvreta med Vattholmavägen.

Med en genare bussväg, samt möjligheten att cykla lika rakt och plant som järnvägen har hushållen mindre behov av två bilar. Kanske rent av sälja den ena och köpa två elassisterade cyklar istället eller rent av bägge bilarna och åka kollektivt.
Cykelfrämjandet föreslår:

 • Bygg en rak cykelbana längs järnvägen mellan Storvreta och Gamla Uppsala.
 • Låt den fortsätta på gamla banvallen.
 • Skrota ny motorvägsinfart till Storvreta – låt det bli en buss- och cykelbro från Vattholmavägen in i Fullerö hage.

Förslag om cykelväg förbi Gamla Uppsala, som utnyttjar den gamla banvallen

När du har läst ända hit:

 • Dela sidan
 • Den som har makt förändrar framtiden. Du behövs!
  Stötta Cykelfrämjandet, åtminstone genom att bli medlem

 

Dela!