Rekorddålig brolösning – Flottsundsbron

UppsalakretsenAnalys, Nyheter, Uppsalakretsen

Nya Flottsundsbron har blivit bra för motortrafiken. Den trånga körbanan har breddats och motortrafiken kan fara fritt. Den slipper också ta hänsyn till cyklister på körbanan i och med att bron har fått gång- och cykelbanor på ömse sidor. Eller…?

Nya Flottsundsbron har blivit en klar förbättring för motortrafiken med betydligt bredare körbanor. Dessutom har den fått gång- och cykelbana på bägge sidor. Alla nöjda? Nej, det har blivit en riktigt dålig lösning för cyklister.

Uppsala har som mål ”Bättre cykelstad”. Men om det fortsätter så här är det tveksamt om den ens blir bättre, för bra lär den inte bli. Motorperspektivet härskar fortfarande, men att 2017 göra en så dålig trafiklösning för cykeltrafiken är häpnadsväckande.

Utfarter längs huvudled

Uppsala kommun, och kanske alla kommuner i Sverige, separerar gärna cyklister från fotgängare på gång- och cykelbanor (gc-banor) med en heldragen linje. Men när gc-banan kommer fram till en korsning upphör linjen, ett allemans-land uppstår. Den yta som skulle kunna användas för passering av väntande fotgängare och cyklister är istället ofta använd till extra svängfält åt motortrafiken – även inne i centrum.

Trafikmaktordningen märks även när en gc-bana passerar en utfart. GC-banan upphör. Så är det på de nybyggda anslutningarna till Flottsundsbron. På bägge sidor av Fyrisån finns fler utfarter. Här borde det göras ännu tydligare för utkörande motorfordonsförare att de passerar en gångbana och en cykelbana innan de kör ut på vägen, men istället är det tvärtom – alla markeringar är borttagna. En säker cykelbana blir plötsligt onödigt otrygg. Skulle du låta din 9-åring cykla själv där?

Att cykla från Uppsalahållet

Cykelbanan blir enkelriktad och man måste skiftar sidaSidskifte 1.Cykelbanan blir enkelriktad och man måste skifta sida. Där får man lyfta cykeln över den nygjorda kantstenen.

Cyklister som kommer från Uppsalahållet närmar sig Flottsundsbron på en dubbelriktad cykelbana på östra sidan av Dag Hammarskjölds väg. Eftersom cykelbanorna över bron är enkelriktade måste man korsa körfälten för motortrafiken innan bron. Men där finns ingen ”nollning” av kantstenen!

Sidskifte cykelbana före ombyggnad.Förr var det cykelfält på högra sidan och ingen kantsten.

Efter att cyklisterna har korsat bron finns det en dubbelriktad cykelbana på andra sidan (in mot stan). Alltså ska man korsa motorkörfälten igen. Vid den lilla vägen in mot Lugnet och Nåntuna upphör den dubbelriktade cykelbanan och man måste korsa motorkörfälten ytterligare en gång.

Flottsundsbron med cykelbanor och utfarterSidskifte 2. Efter bron är det dags att svänga över vägen igen till den dubbelriktade cykelbanan. Observera att gång- och cykelbanan upphör vid utfarten till parkeringsplatsen. Gående med dålig syn varnas dock med särskilda plattor i avvikande färg.

Cyklister på väg söderut ska alltså korsa motorkörfälten TRE gånger och hoppa upp på en kantsten EN gång. De bör också se upp för bilar på utfarterna.

Att cykla från Knivstahållet

Kantsten till gc-banan
Sidskifte 3. Här ska cyklisten mot Knivsta byta sida igen för att komma på rätt sida av vägen. För cyklister från Knivstahållet blir det svårt att ta sig upp på cykelbanan. 

Nåväl, kommer man från Knivstahållet och ska upp på cykelbanan vid Lugnetvägen får man problem – kantsten. Nollningen ligger en bra bit in på Lugnetvägen.

Bullerplank vid utfart över gång- och cykelbanaUtfart är viktigare än gång- och cykelbana längs huvudled. Skymd sikt och ingenting markerar för motorföraren att denna kör ut på en gång- och cykelbana.

När man väl tagit sig över bron är det bäst att se upp. Bullerplanket mot bostäderna uppströms Fyrisån medger ingen sikt för boende som ska ta sig ut med bil. De blir tvungna att köra ut en bit i gång- och cykelbanan.

Cyklister på väg norrut får börja med att hoppa över kantsten och sedan se upp vid två utfarter.

Summa summarum:

  • Separata gång- och cykelbanor över bron,
  • Bitvis nya gång- och cykelbanor, men
  • Två nygjorda kantstenar.
  • Tre sidskiften över motorkörfälten, varav två nykonstruerade.
  • Fem utfarter, där utkörande motorförare inte upplyses om att de kör över en gång- och cykelbana.

Motorförarna får fortsätta ta hänsyn till cyklister, som far från ena eller andra hållet tvärs över körbanan. När så elementära saker som kantsten hindrar cykeltrafiken på nyanlagda vägar 2017 inser man att det krävs ett omfattande arbete att skapa insikt i alla led och nivåer när det gäller planering och utförande om hur cyklisters behov skiljer sig från motortrafikens.

Dela!