Hur kan Uppsala bli Sveriges bästa stad för cyklister och fotgängare?

UppsalakretsenFörslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Cykelfrämjandet ordnar under Trafikantveckan stolt ett föredrag av en av de ledande trafik- och stadsplanerarna i Sverige

Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH och VD för Spacescape
Aktuell för sin bok Alla behöver närhet
Spacescape har medverkat i den nya cykelstrategin för Oslo

Alla är varmt välkomna att höra om Uppsalas möjligheter
Plats: Stadsbiblioteket, Mallas sal
Tid: Torsdag 21 september 18.00

Tidigare föreläsningar av Cykelfrämjandet i Uppsala:

Barnens rätt till staden – om barn rörlighet
2016, 19 september
Tanja Joelsson, postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet.
Hur ser barnen på sitt bostadsområde och hur de tar sig runt i sitt lokalsamhälle. Vilken slags tillvaro för barnen skapar utformningen av gator, vägar och bebyggelse.
Efterföljande panelsamtal om hur vi gör staden tillgänglig för barnen med
– Kristina Stavlind, trafikkonsulent och ansvarig för projektet Säkra Skolvägar, som inventerat skolvägar till stadens samtliga grundskolor med lägre årskurser.
– Anders Håkman, trafikplanerare inom strategisk planering.
– Hilde Klasson, vice ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden.
– Lisa Skiöld, barnombudsmannen i Uppsala.

Barn rör sig lite i närområdet – Uppsala Nya Tidning 11 sep 2016

Varför behövs en ny infrastruktur för cykeltrafiken?

2016, 4 april
Krister Isaksson, cykelplanerare och krönikör Lars Strömgren, ordförande i Cykelfrämjandet
Föredragen finns på film

Cykeln – nyckeln till en attraktivare stadskärna i en förtätad innerstad
2014, 18 september
Ett arrangemang av Cykelfrämjandet under Trafikantveckan
Björn Engström och Torbjörn Albért, Cykelfrämjandet i Uppsala,
berättade om sina holländska erfarenheter och applicerar dem på Uppsala

Dela!