Innerstadsstrategin satsar tungt

UppsalakretsenAnalys, Förslag, Nyheter, Uppsalakretsen

Innerstadsstrategin prioriterar varken gående eller cyklister, utan kollektivtrafiken. Det enda trafikantslaget som ges egna exklusiva fält är kollektivtrafiken. Den gågata som skapades för över 50 år sedan, blir även i framtiden det enda området utan fordonstrafik. Det är varken en ”Attraktiv gåstad” eller ett ”Stadsliv i mänsklig skala”, anser CFU.

Visionen för innerstadsstrategin är ”Stadsliv i mänsklig skala”. De enda naturliga trafikantslagen är gående och cyklister, men det finns ingen målsättning för hur stor andel av resorna som cykeln ska ha, bara att biltrafiken ska minska och det med hjälp av ökad busstrafik. Rubriken ”Bättre cykelstad” skvallrar om att man inte har prioriterat om.

Målsättning bör minst vara att 50 procent av resorna görs med cykel. Ska cykeln vara prioriterat fordon i innerstaden måste den separeras från gående och vara prioriterad på gatan – före bilen. Cykelgator med tydlig design, där bilen är gäst, är lämpliga på alla gator där cykeltrafiken är större än biltrafiken. Och om innerstaden slipper tjänstgöra som genväg för motortrafiken och avlastning för kringlederna försvinner ända upp till 80 procent av biltrafiken. Prioriteringen skulle också märkas när man planerar trafikmiljön kring skolor, handelsplatser, stadsdelscentrum, idrottsplatser samt i korsningar med stor gång- och cykeltrafik.

CFU har en mängd konstruktiva förslag inom de olika kapitel som ingår i innerstadsstrategin: De nära stadsdelarna, Attraktiv gåstad, Bättre cykelstad, Tydlig kollektivtrafik, Bilen på stadens villkor, Smarta parkeringslösningar och Plats och park.

Innerstadsstrategin är en del av översiktsplanen. CFU anser att varje ny bilväg ökar biltrafiken. Det försvårar målet om fossilfri fordonsflotta 2030 och ett klimatneutralt Sverige 2050. Ett kraftfullt styrmedel för detta är att bygga samhället cykelanpassat, inte bilanpassat.

Uppsala kommuns översiktsplan

Uppsala kommuns innerstadsstrategi

Dela!